Plusklas

Plus-onderwijs op basisschool de Leerlingst:
 
Uiteraard wordt er op basisschool de Leerlingst gewoon goed onderwijs gegeven.
In de klas wordt er alles aan gedaan om de kinderen een zo breed mogelijke basis te geven om goed voorbereid naar het middelbaar onderwijs te gaan.
Er zijn echter ook situaties waarin we een plus willen geven aan ons onderwijs.
 
Sommige kinderen hebben een ontwikkelingsvoorsprong en hebben niet genoeg aan de verrijkingsstof die in de groep geboden wordt. Om te voorzien in de onderwijsbehoefte van deze kinderen hebben we bij ons op school een Plusklas. Daar kan een groep kinderen op gezette tijden met andere kinderen werken aan didactische uitdaging en aan de slag gaan met gelijksoortige kinderen.
Leren samenwerken en ontwikkelen van sociale vaardigheden zijn uitgangspunten. Onderwerpen in de plusklas worden aangeboden vanuit interesse van kinderen of ze sluiten aan op de onderwerpen uit de klas. De plusklas wordt gebruikt als aanzet tot verrijking van het onderwijspakket, waarbij de opdrachten in de klas worden afgemaakt.