Laatste Nieuwsbrief

12-07-2021
Elke week brengt b.s. de Leerlingst een nieuwsbrief uit: "De Leer-Link".
Hier kunt u nieuwsbrief 25 (van schooljaar 2020-2021) lezen. (Oudere brieven kunt u inzien onder het kopje Ouders --> Nieuwsbrieven.)
Klik hiervoor op de volgende link: