Ouderinfo nr. 08, 2018-2019

   

Beste ouders/verzorgers,
Zoals u van ons gewend bent de wekelijkse Leer-Link met het laatste nieuws.
Haelen, Maandag, 8 oktober 2018
 
Dag: Data om te onthouden:
Maandag  
Dinsdag  
Woensdag  
Donderdag 11 oktober Spreekuur CJG; 15:30-16:30 uur.
Vrijdag  
Herfstvakantie Vanaf maandag 15 oktober t/m vrijdag 19 oktober
 
GOUDEN WEKEN
De eerste onderwijsperiode van dit schooljaar zit er bijna op. Dat betekent dat in elke klas de basis gelegd is om tijdens de rest van het schooljaar effectief te kunnen werken. In een enkele groep worden op dit moment extra activiteiten ontplooid om dit proces extra impulsen te geven. Na de herfstvakantie doen we dit op schoolniveau opnieuw. Dit is een jaarlijks terugkerend fenomeen waar elke groep mee te maken krijgt. Zelfs al kennen de kinderen elkaar al zo lang, toch doorloopt een klas deze fases elk jaar weer opnieuw. Heeft u  er vragen over, stel deze dan aan de leerkracht of IB-er.
 
VERKEERSVEILIGHEID
Hoe veilig beweegt u zich door het verkeer? Heeft u zich dat weleens afgevraagd als u 's morgens uw kind(eren) naar school brengt?
Uiteindelijk willen we allemaal maar één ding; dat de kinderen veilig en tijdig aankomen op school. De medewerkers van Natureluur parkeren hun auto's aan de overzijde van de beek. Zij lopen daar met de leerlingen vanuit de school naar toe. Hierdoor is er geen toename van verkeer nabij de school.
Hieronder enkele tips en aandachtspunten om meer veiligheid te bewerkstelligen;
  • Vertrek tijdig, hou er rekening mee dat u niet nabij de school kunt parkeren.
  • Parkeer veilig, maak alleen gebruik van de parkeervakken.
  • Denk aan de mogelijkheid om te parkeren bij de bibliotheek.
  • Neem de fiets of ga te voet, dit scheelt verkeer bij de school.
  • Zorg dat uw kind zichtbaar is in het verkeer. Controleer verlichting en laat het kind met een hesje fietsen (denk aan schemering en regenachtige dagen na de herfstvakantie!!!).
  • Matig uw snelheid op weg naar school. Nabij het bruggetje slaan leerlingen linksaf (langs de beek).
  • Hou rekening met onverwachte bewegingen en acties van kinderen op een fiets.
  • Maak gebruik van de Kiss & Ride zone bij school, dit is GEEN parkeervak!
  • Hou de 'rotonde' bij de kleuters vrij van auto's. Op die manier hoeft niemand achteruit te rijden om te keren.
  • Toon begrip voor elkaar en wees tolerant.
HEEL VEEL SUIKERS…? SCHOOLFRUIT
Vorige week hebben wij u bericht over de vele suikers die leerlingen op een dag nuttigen. Drinkpakjes, repen, koeken… noem maar op.
Dit schooljaar neemt onze school opnieuw deel aan het project 'schoolfruit'. Dat betekent dat we gedurende een lange periode wekelijks groenten en fruit aangeleverd krijgen. We zullen u elke week laten weten welke groente en/of fruit geleverd wordt. Mooie kans om kinderen te laten proeven en gezond te laten snoepen.
 
ONTRUIMINGSOEFENING
Twee weken geleden hebben we een geplande ontruimingsoefening gehouden met de leerlingen en de kinderen van Hoera. De school was ruim 30 seconden sneller ontruimd dan de vorige keer. De uitkomsten worden vertaald naar verbeterpunten, zodat de ontruiming een volgende keer nog sneller verloopt. De oefening is samen met de leerlingen voorbereid. Daar waar leerlingen het nodig hadden is de ontruiming droog geoefend, zodat zij ontspannen konden deelnemen aan de daadwerkelijke oefening met het alarm.
 
DE KOMENDE WEEK ZIJN JARIG
Dag: Maand: Groep: Jarig is: Jaar:
8
9
10
10
11
11
12
12
12
14
16
16
17
17
19
21
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
8
3
3-4
4
6-7
6-7
Blauw
4
6-7
Rood
4
7
3-4
4-5
6
5
Sam van de Goor
Gina Coenen
Steven van de Griendt
Shania Ribbe
Luca Simons Mercado
Puk Vennix
Stan Bertjens
Yusuf Baktash
Eva Helwegen
Dean van den Elzen
Janneke Nellen
Boris aan den Boom
Evi Theunissen
Freek Niessen
Lars Teluij
Tijn Rooswinkel
12
7
7
8
11
11
4
8
9
5
7
11
7
8
9
9
Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst!
Directie, team en onderwijsondersteunend personeel
Basisschool De Leerlingst.
De Leerlingst met de 5 pijlers van ons onderwijs :
Brede talentontwikkeling
- Creativiteit - Kennis en vaardigheden - Leren leren - Identiteitsontwikkeling.
Samen recht doen aan de totale ontwikkeling van ieder kind!

Basisschool De Leerlingst, Postbus 4062, 6080 AB Haelen.
Tel: 0475-300 989
E-mail: info@deleerlingst.nl