Ouderinfo nr. 09, 2018-2019

   

Beste ouders/verzorgers,
Zoals u van ons gewend bent de wekelijkse Leer-Link met het laatste nieuws.
Haelen, Maandag, 22 oktober 2018
 
Dag: Data om te onthouden:
Maandag  
Dinsdag  
Woensdag 24 oktober Infoavond Heilige Communie; 19:30 uur.
Donderdag  
Vrijdag  
 
AFSCHEID NEMEN KLEUTERS
Bij aanvang van het schooljaar hebben wij u geïnformeerd over het naar school brengen van uw kind(eren). In tegenstelling tot de peuterspeelzaal nemen de meeste ouders afscheid bij de poort. Voor een enkele kleuter is het gewenst dat de ouder nog meeloopt. We hebben gemerkt dat veel ouders dit zijn blijven doen. Er ontstaat daardoor een situatie die onoverzichtelijk is voor de kinderen en voor de leerkrachten. Om die reden vragen we alle ouders om bij de poort afscheid te nemen. U kunt vervolgens bij het hekwerk aan de lange zijde plaatsnemen. Op die manier kan uw zoon/dochter u toch nog even zien of met u kletsen.
 
JEELO
De tentoonstelling aan het einde van het eerste project is zeer goed bezocht. De verwondering bij ouders en grootouders en andere bezoekers was enorm, net als de betrokkenheid en deelname van de leerlingen.
Vandaag starten we met het tweede project 'Omgaan met geld'. Heeft u de trailer al bekeken…? Vandaag gaan alle leerlingen de hele film bekijken, vraag er straks maar eens naar.
 
KLEDINGCONTAINER
Aan de rand van de speelplaats, nabij de groene poort, staat een kledingcontainer. Vanaf de speelplaats, maar ook vanaf stoep kunt u kleding deponeren. De opbrengst is voor de oudervereniging.
 
HEILIGE COMMUNIE
Hieronder treft u informatie aan van de werkgroep Heilige communie.
Beste ouders van groep 4,  
Zondag 19 mei 2019 om 11:00 uur is de datum en tijd van de Eerste Heilige Communie in Haelen. 
Binnenkort gaan we beginnen met de voorbereiding van deze mooie dag. 
Op woensdagavond 24 oktober om 19:30 uur op basisschool De Leerlingst starten we met de informatieavond voor alle ouders van de kinderen van groep 4. 
Op deze avond krijgt u informatie over de voorbereidingen, de communieclub, de communieles en andere zaken die te maken hebben met de eerste Communie.
Bij deze informatieavond zijn aanwezig: Pastoor Dieteren, Marrije Vos (kerngroep pastorale zaken), Anneke Müller (Communieclub), Marie-Louise Leijnse (organiste) en Berber Rulkens (coördinator van de commissie).
In de bijlage staat het aanmeldformulier. Dit formulier kunt u inleveren bij de informatieavond.
Per communicant wordt een bijdrage gevraagd van 70,00 Euro. Dit geld is nodig om alle voorbereidingen en activiteiten te doen. Voorbeelden zijn: kosten voor de misboekjes, de versieringen, het bezoek aan de bakker, de lesmaterialen, bloemen, de bijdrage voor de parochie en eventueel een fotoreportage.
 
U maakt dit bedrag over  naar  bankrekening NL75 RABO 0118 6005 08 binnen 3 weken na aanmelding. Graag de naam van uw kind vermelden. 
Wij hopen u allen op woensdag 24 oktober te zien.
Als u nog vragen heeft kunt u deze stellen aan:  
Marrije Vos- van Leeuwen, telefoon: 0475-592077; mobiel: 0649872802 email: marrije.vos11@gmail.com
of Berber Rulkens, mobiel: 0643212993 email: eerste.hc.haelen@gmail.com 
 
Namens de Parochie St. Lambertus,
Pastoor C. Dieteren 
Marrije Vos  (bestuurslid pastorale zaken)
En Berber Rulkens (coördinator eerste heilige communie Haelen)
 
PARKEREN NABIJ DE SCHOOL
De meesten van u parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. Vertrek s.v.p. tijdig naar school, dan kunt u op uw gemak ook iets verder van school parkeren als alle vakken bezet zijn. Laat de rotonde bij de kleuters geheel vrij en gebruik de Kiss & Ride zone zoals bedoeld! Dit i.v.m. de veiligheid van al onze leerlingen.

BIJLAGE.
DE KOMENDE WEEK ZIJN JARIG
Dag: Maand: Groep: Jarig is: Jaar:
22
25
26
28
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
4-5
4-5
4-5
3-4
Jesley Merten
Josie Verstappen
Bo Gossens
Fenna de Quelereij
8
8
8
6
Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst!
Directie, team en onderwijsondersteunend personeel
Basisschool De Leerlingst.
De Leerlingst met de 5 pijlers van ons onderwijs :
Brede talentontwikkeling
- Creativiteit - Kennis en vaardigheden - Leren leren - Identiteitsontwikkeling.
Samen recht doen aan de totale ontwikkeling van ieder kind!

Basisschool De Leerlingst, Postbus 4062, 6080 AB Haelen.
Tel: 0475-300 989
E-mail: info@deleerlingst.nl