Ouderinfo nr. 12, 2018-2019

   

Beste ouders/verzorgers,
Zoals u van ons gewend bent de wekelijkse Leer-Link met het laatste nieuws.
Haelen, Maandag, 12 november 2018
 
Dag: Data om te onthouden:
Maandag  
Dinsdag 4 december Sinterklaas op school.
Woensdag  
Donderdag  
Vrijdag  
 
SINTERKLAAS
Dinsdag 4 december komt de Sint bij ons op bezoek. Een moment dat niet alleen voor de jongste leerlingen spannend is, maar ook door de hogere groepen enthousiast wordt ontvangen.
Om het een en ander in goede banen te leiden verzoeken we ouders om die dag de parkeerplaatsen aan de voorzijde zoveel mogelijk vrij te houden. De jongste leerlingen hebben dan goed zicht op de Sint die aankomt. De hogere groepen gaan aan de slag met het maken van surprises. Hierover ontvangt u nog informatie via ISY van de leerkracht van uw groep.
 
OUDERBIJDRAGE
Wat geweldig dat veel ouders betaald hebben, nog steeds neemt het aantal toe!!! U kunt de bijdrage ook contant betalen, loop dan even binnen bij de leerkracht of bij Bart Smeets.
 
LAATKOMERS STOREN
Onze bel gaat 's morgens om 08:25uur. Dit doen we, zodat we de onderwijstijd optimaal gebruiken. Het valt ons op dat er leerlingen zijn die ná de bel nog teruglopen naar hun ouders om afscheid te nemen of die 'in de bel' aankomen. Op die manier druppelen de leerlingen binnen. Laatkomers verstoren de lessen en zorgen zo voor onrust.
We willen alle ouder(s)/verzorger(s) vragen om tijdig afscheid te nemen van hun kind(eren), maar bovenal om ervoor te zorgen dat we tijdig kunnen starten!
 
DE KOMENDE WEEK ZIJN JARIG
Dag: Maand: Groep: Jarig is: Jaar:
12
12
14
15
15
15
16
November
November
November
November
November
November
November
Geel
5
6
Blauw
6
7
7
Jesse Dings
Bas van der Mierden
Koen Reynders
Vince Baetsen
Britt Schreurs
Tycho Verstappen
Maan Janssen
5
9
10
6
9
11
11
Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst!
Directie, team en onderwijsondersteunend personeel
Basisschool De Leerlingst.
De Leerlingst met de 5 pijlers van ons onderwijs :
Brede talentontwikkeling
- Creativiteit - Kennis en vaardigheden - Leren leren - Identiteitsontwikkeling.
Samen recht doen aan de totale ontwikkeling van ieder kind!

Basisschool De Leerlingst, Postbus 4062, 6080 AB Haelen.
Tel: 0475-300 989
E-mail: info@deleerlingst.nl