Ouderinfo nr. 13, 2018-2019

   

Beste ouders/verzorgers,
Zoals u van ons gewend bent de wekelijkse Leer-Link met het laatste nieuws.
Haelen, Maandag, 19 november 2018
 
Dag: Data om te onthouden:
Maandag  
Dinsdag 4 december Sinterklaas op school.
Woensdag  
Donderdag  
Vrijdag  
Zondag 25 november KVL voorronde groep 4-5 en 6 in Horn.

RAPPORTEN
Sinds twee schooljaren zijn we bezig om het werken met een portfolio vorm te geven. Gevuld met persoonlijke werkjes waar uw kind trots op is laat het portfolio u zien hoe uw kind zich ontwikkelt. Wij vinden dit meer passend en recht doen aan de verschillen tussen kinderen. Totdat het werken met een portfolio goed doorontwikkeld is werken wij ook met een rapport. Leerkrachten overleggen samen op welke wijze zij prestaties beoordelen. Hiermee willen we verschillen in beoordelingen voorkomen, dit was een actiepunt vanuit de feedback die we vorig jaar ontvingen.
Ons rapport zien wij als een 'motivatierapport'. Dat betekent dat we de leerling een goed gevoel willen geven met zijn/haar prestaties. Het niveau waarop uw kind functioneert komt expliciet naar voren in het driehoeksgesprek.
Na de Kerstvakantie start de toetsperiode waarbij gebruikt wordt gemaakt van de zogenaamde cito-toetsen. Met deze methodeonafhankelijke toetsen brengen wij de leerontwikkeling in beeld.
 
SCHOOLFRUIT
Afgelopen week is voor het eerst het schoolfruit geleverd. Vorig schooljaar hebben we gemerkt dat niet al het fruit of groente lekker gevonden wordt. Gevolg was dat we met regelmaat stukken fruit of groente op de speelplaats vonden. Om die reden zal dit schooljaar het fruit niet in de pauze genuttigd worden, maar rondom de pauzes. Dit bepalen de leerkrachten zelf.
Het schoolfruit is beschikbaar op woensdag, donderdag en vrijdag.
 
LEESKWARTIER
Op basis van de onderwijsbehoefte op het gebied van technisch lezen gaan alle leerlingen van de groepen 3-8 vier keer per week een kwartier extra lezen. De werkvorm die gehanteerd wordt past bij de leesbehoefte van uw kind.
Tijdens het leeskwartier gaan de leerlingen meteen na de ochtendbel hun jas ophangen en lopen vervolgens meteen naar hun 'leesplek'. Er verplaatsen zich dan ongeveer 200 leerlingen door het gebouw. Leerkrachten houden toezicht in de gangen en begeleiden vervolgens een groep leerlingen. Leerlingen van de bovenbouw worden tevens ingezet als tutor en gaan voorlezen bij de kleuters. Na 15 minuten gaat opnieuw de bel en gaat iedereen terug naar zijn eigen groep.
Leerlingen die te laat komen kunnen helaas niet meer aansluiten bij het leeskwartier van die dag, de leerkracht is immers met een groep(je) actief bezig en bij afwezigheid van een leerling wordt direct een andere combinatie van tweetallen gemaakt. Zij worden daarom opgevangen door de IB-ers en dienen te wachten tot het kwartier voorbij is.
Het leeskwartier vindt plaats op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. We starten deze week!
 
DE KOMENDE WEEK ZIJN JARIG
Dag: Maand: Groep: Jarig is: Jaar:
20
23
24
November
November
November
5
Rood
5
Finn Schmitz
Penelope Hellenbrand
Milan Wassenbergh
9
5
9
Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst!
Directie, team en onderwijsondersteunend personeel
Basisschool De Leerlingst.
De Leerlingst met de 5 pijlers van ons onderwijs :
Brede talentontwikkeling
- Creativiteit - Kennis en vaardigheden - Leren leren - Identiteitsontwikkeling.
Samen recht doen aan de totale ontwikkeling van ieder kind!

Basisschool De Leerlingst, Postbus 4062, 6080 AB Haelen.
Tel: 0475-300 989
E-mail: info@deleerlingst.nl