Ouderinfo nr. 17, 2018-2019

 
   

Beste ouders/verzorgers,
Zoals u van ons gewend bent de wekelijkse Leer-Link met het laatste nieuws.
Haelen, Maandag, 17 december 2018
 
Dag: Data om te onthouden:
Maandag  
Dinsdag  
Woensdag  
Donderdag 20 december Kerstviering.
Vrijdag 21 december Start Kerstvakantie vanaf 11:45 uur.
 
JEELO
Zelfs buiten de afsluiting om waren leerlingen bezig hoe om te gaan met geld... Zo werd een bezoeker van school door een leerling uit groep 3 verzocht te betalen bij binnenkomst en wel 10,00 Euro. Gelukkig kon het ook met een handje klap.
De vrijmarkt als afsluiting van het tweede project is afgelopen donderdag druk bezocht. De opbrengst wordt gelijk verdeeld over alle groepen. Dit bedrag mag door elke klas vrij worden besteed. Ook dit is een bewuste keuze! Op die manier gaan kinderen het geld ook daadwerkelijk uitgeven en krijgt het thema nog meer betekenis.
 
VERKEERSVEILIGHEID
Een compliment aan de ouders die conform de verkeersregels hun kind brengen en halen. Nog steeds zijn er enkele ouders en grootouders die het halen en brengen anders invullen. De grasstrook tegenover de groene poort is niet bedoeld om de auto te parkeren. U creëert hiermee een gevaarlijke situatie. Neemt u s.v.p. de moeite om de auto iets verder van school te parkeren. De parkeerplaats aan de zijde van de bibliotheek is vaak niet volledig bezet. Bovendien wordt aan die kant het parkeren aan de kant van het 'bosje' toegestaan. Let op; aan de zijde van het perceel van dhr. Graef (naast de geluidswal met het hekwerk) mag NIET geparkeerd worden. Onlangs is hier een ouder voor beboet.
 
KERSTVIERING
De laatste jaren hebben we gemerkt dat de Kerstviering in de kerk bij veel leerlingen voor veel onrust zorgt. Ze vinden het lastig om stil te blijven te als gevolg dat anderen gaan reageren. Hierdoor bereiken we ons doel niet: betrokkenheid en aandacht voor het Kerstverhaal en de Kerstgedachte. We hebben daarom besloten om dit jaar de viering in het schoolgebouw te houden. Op die manier zijn de kinderen in een voor hen vertrouwde omgeving en kunnen we de viering splitsen voor de onder- en middenbouw en de bovenbouw.
De onder- en middenbouw          09:00 uur
De bovenbouw                             10:00 uur
Deze organisatievorm betekent wel dat we beperkt zijn in de beschikbare ruimte. Om die reden zal de viering alleen met de leerlingen en het team plaatsvinden. Van de leerlingen die deelnemen aan het Kerstspel mogen maximaal twee personen komen kijken. Uiteraard zullen we deze vorm evalueren en dan een besluit nemen of we deze wijze van vieren voortzetten.
De leerlingen van het Kerstspel kunnen zich opgeven om deel te nemen aan het Kerstspel tijdens de mis in de kerk. Aangezien het dan vakantie is wordt de ouders gevraagd om hun kind hiervoor aan te melden. Er zijn vrijwilligers die dan de begeleiding voor hun rekening nemen.
 
VOEDSELBANK
Wat een enorme donatie van eenieder!!! Ruim 20 gevulde dozen zijn aangeboden aan de voedselbank. Dank jullie wel allemaal!
 
KERSTVAKANTIE
Vrijdag 21 december start de Kerstvakantie om 11:45 uur.
Het team van De Leerlingst en van Hoera wenst iedereen een heel fijne tijd samen, mooie feestdagen en bovenal een gezond 2019!!!
Tot ziens op maandag 7 januari 2019.

DE KOMENDE WEEK ZIJN JARIG
Dag: Maand: Groep: Jarig is: Jaar:
18
20
22
24
27
27
27
28
1
2
3
3
4
5
6
December
December
December
December
December
December
December
December
Januari
Januari
Januari
Januari
Januari
Januari
Januari
3-4
5
8
6-7
Rood
Blauw
4-5
Geel
3
6
6-7
6-7
5
4
4-5
Lars van de Schoor
Koen Hollander
Denise Laemers
Tijmen Zaman
Julie Wassenbergh
Thijn van Betteray
Sybrand Rulkens
Lonn Mennen
Sham Al Rifai
Ilse Schinck
Liza van Ginkel
Juulke Snijders
Anna van den Brand
Timo Willemsen
Evelien Eussen
8
9
12
10
6
5
7
5
7
10
10
11
9
8
9
Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst!
Directie, team en onderwijsondersteunend personeel
Basisschool De Leerlingst.
 
De Leerlingst met de 5 pijlers van ons onderwijs :
Brede talentontwikkeling
- Creativiteit - Kennis en vaardigheden - Leren leren - Identiteitsontwikkeling.
Samen recht doen aan de totale ontwikkeling van ieder kind!

Basisschool De Leerlingst, Postbus 4062, 6080 AB Haelen.
Tel: 0475-300 989
E-mail: info@deleerlingst.nl