Ouderinfo nr. 27, 2018-2019

 
   

Beste ouders/verzorgers,
Zoals u van ons gewend bent de wekelijkse Leer-Link met het laatste nieuws.
Haelen, Maandag, 25 maart 2019
 
Dag: Data om te onthouden:
Maandag 25 maart Aanmeldingsmoment nieuwe kleuters
Maandag 1 april Muziekdag
Maandag 1 t/m vrijdag 12 april Zwerfvuilactie

ZWERFVUILACTIE
Vorig jaar hebben wij meegedaan aan de zwerfvuilactie m.b.t. het project: "Houd Nederland schoon". Omdat dit toen een groot succes was, willen we het dit jaar weer gaan doen, en wel van  1 april t/m 12 april.
We hopen dat leerlingen op deze manier leren om de natuur schoon te houden. Tevens zullen ze beseffen hoeveel tijd het kost om het afval allemaal op te ruimen.

WAAROM WE ZOUDEN MOETEN VOORLEZEN AAN KINDEREN
Hoeveel leest u eigenlijk voor gedurende een week? Vaak schiet dit erbij in. Toch willen we u meenemen waarom dat voorlezen zo belangrijk is in de ontwikkeling van een kind en we geven u een paar tips.
 
Waarom voorlezen belangrijk is
Voorlezen is niet alleen leuk maar kan ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind. Jonge kinderen leren enorm veel van voorlezen. In de eerste plaats is voorlezen heel goed voor de taalontwikkeling. Kinderen leren nieuwe woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe een goede zin opgebouwd is. En door met het kind ook te praten over het boek, wordt het kind ook gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan.

In de tweede plaats leren kinderen goed luisteren wanneer ze voorgelezen worden en zich te concentreren. Voorlezen stimuleert de fantasie van het kind ook.
Afhankelijk van het onderwerp van het boek leert het kind ook veel over de wereld om zich heen, waardoor hij/zij meer grip krijgt op de directe wereld om zich heen. Voorlezen over een onderwerp waar het kind op dat moment erg mee bezig is (angst, dood, ziekenhuisopname et cetera) kan ook steun bieden en een goede manier zijn om met het kind in gesprek te komen over deze onderwerpen.

Maar ook het gevoel van veiligheid dat kinderen krijgen, het plezier dat kinderen beleven aan het voorlezen en de exclusieve aandacht die ze krijgen tijdens het voorlezen, zijn van belang voor de ontwikkeling van het kind. En het samen lezen van een boek kan ook helpen rust en regelmaat te brengen. Kinderen komen tot rust tijdens het voorlezen en door op vaste tijden voor te lezen kan er regelmaat en vaste structuur in de dag geboden worden. Zo kan voorlezen een goed onderdeel zijn van het ritueel voor het slapen gaan.
 

Waarop letten bij het voorlezen.
Veel ouders lezen voor bij het slapen gaan, maar voorlezen kan op ieder moment van de dag. Wel is het goed om de rust te nemen om voor te lezen en het liefst ook een rustige omgeving te kiezen om voor te lezen. Al kan in de auto of in de wachtkamer bij de tandarts ook een hele leuke afleiding zijn voor het kind. Hoe lang er voor gelezen wordt hangt vooral af van het kind. Kinderen geven zelf duidelijk aan wanneer hun aandacht verslapt. Bij jonge kinderen is het beste om te kiezen voor een kort verhaal zodat het boek/verhaal in een keer uitgelezen kan worden. Wanneer het kind dan nog meer voorgelezen wil worden, kan nog een verhaaltje voor gelezen worden. Bij jonge kinderen is het ook belangrijk aandacht te besteden aan de plaatjes in het boek. En herhaling vinden jonge kinderen erg leuk. Het is dan ook goed een boek meerdere keren te lezen. Kinderen leren hierdoor het verhaal beter begrijpen en leren voorspellen wat er gaat gebeuren.

Vaak komen kinderen tijdens het voorlezen met vragen en opmerkingen. Het is goed hier op in te gaan en met het kind te praten over het verhaal, maar het verhaal daarna wel weer op te pakken. Nadat het boek/verhaal dan uit is, kan nog even verder gepraat worden. Wanneer het kind zelf niet met reacties op het verhaal komt, kan het goed zijn vragen te stellen.
Overigens, ook al voordat er gestart wordt met voorlezen kan er met het kind over het boek gepraat worden. Zo kan de kaft van het boek bekeken worden en kunnen de ouder en het kind samen bedenken waar het boek over zal gaan.

Voorlezen met stemmetjes kan heel leuk zijn voor een kind, maar kan het voorlezen voor de ouder wel moeilijk maken. En ook met het variëren van de intonatie kan al veel bereikt worden. Het is belangrijk om tijdens het lezen goed contact te houden met het kind en steeds te kijken hoe het reageert op het verhaal. Wanneer het kind het verhaal eng vindt, kan door middel van een grapje tussen door, een andere intonatie, een andere woordkeus en eventueel het verhaal aanpassen of een stukje overslaan het verhaal minder eng gemaakt worden. Terwijl bij een kind dat geniet van een spannend verhaal, het verhaal extra spannend gemaakt kan worden door middel van intonatie.
 

 
Bij de keuze van een boek is het belangrijk een boek te kiezen dat bij het kind past qua thema, lengte van het verhaal, hoeveelheid plaatjes et cetera. Maar het is ook goed een boek te kiezen dat u als ouder graag voorleest. Voorlezen uit een boek dat u zelf maar niets vindt, is als ouder niet leuk, maar pakt vaak ook niet echt leuk uit voor het kind. Het kan ook goed zijn het kind zelf een keuze te laten maken (een boekenplank op kinderhoogte kan dan heel nuttig zijn).

Voorlezen, plezier voor twee

Voorlezen is dus heel goed voor de ontwikkeling van een kind. Maar het voorlezen moet vooral gewoon leuk zijn en iets zijn waar zowel kind als ouder van kunnen genieten. Vanwege het verhaal dat er gelezen wordt, maar vooral ook vanwege het gezellig samen zijn en de exclusieve aandacht voor elkaar.
 
DE KOMENDE WEEK ZIJN JARIG
Dag: Maand: Groep: Jarig is: Jaar:
28
28
29
30
30
31
31
31
Maart
Maart
Maart
Maart
Maart
Maart
Maart
Maart
3
3-4
3-4
Geel
4-5
Geel
3-4
3-4
Mirthe Puts
Amy Voragen
Joshua Thorne
Bas Vroomen
Lavinia Kannady
Jelle Voermans
Stass van Lier
Jake Menten
 
7
7
7
5
9
5
7
8
Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst!
Directie, team en onderwijsondersteunend personeel
Basisschool De Leerlingst.
 
De Leerlingst met de 5 pijlers van ons onderwijs :
Brede talentontwikkeling
- Creativiteit - Kennis en vaardigheden - Leren leren - Identiteitsontwikkeling.
Samen recht doen aan de totale ontwikkeling van ieder kind!


Basisschool De Leerlingst, Postbus 4062, 6080 AB Haelen.
Tel: 0475-300 989
E-mail: info@deleerlingst.nl