Ouderinfo nr. 35, 2018-2019

 
   

Beste ouders/verzorgers,
Zoals u van ons gewend bent de wekelijkse Leer-Link met het laatste nieuws.
Haelen, Maandag, 10 juni 2019
 
Dag: Data om te onthouden:
Maandag 10 juni Kinderen vrij Pinksteren
Dinsdag 11 juni Kinderen vrij - studiedag leerkrachten
   
   
   

GESLAAGD
Onze conciërge meester Ruben is geslaagd en heeft maar liefst twee nieuwe diploma's binnen. Een voor de keuring van speeltoestellen en een voor het bewaken van de veiligheid binnen onze school. Meester Ruben van harte gefeliciteerd met deze diploma's.
EVEN VOORSTELLEN
Beste ouders,
Mijn naam is Marion Seevens. Vanaf  juni 2019 ben ik als contactpersoon gekoppeld aan BS De Leerlingst ter vervanging van mijn collega Stans Haagmans die vanwege zwangerschapsverlof afwezig is tot oktober.
Ik ben als jeugd- en gezinswerker vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin werkzaam in de gemeente Leudal. Bij mij kunnen jullie terecht voor vragen en adviezen over opvoeden en opgroeien.

Ondersteuning
Opvoeden is een belangrijke taak in het leven van ouders. Vaak gaat het met vallen en opstaan best goed, maar soms wordt het lastig en kun je ondersteuning gebruiken.
Bij kleine en complexe opvoed- of opgroeivragen onderzoeken ouder(s) samen met de jeugd- en gezinswerker wat er nodig is. Samen ga je aan de slag. Ondersteuning kan heel kortdurend zijn, maar als het nodig is ook voor een langere periode. 
De ondersteuning van de jeugd- en gezinswerker is voor de school, de ouders en de kinderen zelf. Thema's kunnen onder andere zijn: ongehoorzaamheid, pesten, echtscheiding, grenzen stellen, slaapproblemen, middelengebruik en rouwverwerking.
Je bent zonder verwijsbrief welkom en de ondersteuning is kosteloos.
 
Verbinding met de school
De school mag mij actief betrekken in situaties waarbij opvoedvraagstukken een rol spelen. Er kan dan, in overleg met jullie als ouders, een gezamenlijk gesprek worden gepland.
 
Bereikbaarheid
Je kunt mij bereiken via de intern begeleiders van de school (Veronique en Jolanda), of rechtstreeks via marion.seevens@cjgml.nl  of telefoon: 088-4388346.
Ik werk op dinsdag, woensdagmiddag, donderdag en vrijdag.
Je mag ook bellen met onze bureaudienst, zij zijn iedere dag bereikbaar tussen 08:30 uur en 17:00 uur op het telefoonnummer 088-4388300.
 
Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt verschillende vormen van opvoedondersteuning aan ouders en jeugdigen (van zwangerschap tot 23 jaar). Zo geven we informatie en advies, verzorgen we themabijeenkomsten en workshops, hebben we een uitgebreide website (www.cjgml.nl)  en bieden we persoonlijke ondersteuning.
 
Meer weten? Vraag het de intern begeleiders of neem contact met mij op.
 

DE AFGELOPEN WEEK WAREN JARIG EN KOMENDE WEEK ZIJN JARIG:
Dag: Maand: Groep: Jarig is: Jaar:
2
3
3
4
5
5
6
7
11
11
17
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
1/2A
4
4
4
3/4
3/4
1/2B
5
5
6
1/2B
Diluca Verstappen
Wesley Bongers
Thijn Simons Mercado
Rikkert Joppen
Timoer Didderiëns
Fabio Martins dos Santos
Lonneke Nellen
Dario Voragen
Finn Gouder de Beauregard
Senna Daoudi
Finn Luijten
6
9
8
8
7
8
5
9
9
10
5
Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst!
Directie, team en onderwijsondersteunend personeel
Basisschool De Leerlingst.
 
De Leerlingst met de 5 pijlers van ons onderwijs :
Brede talentontwikkeling
- Creativiteit - Kennis en vaardigheden - Leren leren - Identiteitsontwikkeling.
Samen recht doen aan de totale ontwikkeling van ieder kind!


Basisschool De Leerlingst, Postbus 4062, 6080 AB Haelen.
Tel: 0475-300 989
E-mail: info@deleerlingst.nl