Ouderinfo nr. 03, 2019-2020

 
   

Beste ouders/verzorgers,
Zoals u van ons gewend bent de wekelijkse Leer-Link met het laatste nieuws.
Haelen, Maandag, 9 september 2019
 
Dag: Data om te onthouden:
10 en 12 september Screening 10-jarigen door GGD

HULP GEVRAAGD
Wij willen graag een zo effectief mogelijke gymles kunnen geven. Dan zou het heel fijn zijn als we direct kunnen starten met de gymles. Wij zouden het dus fantastisch vinden als er ouders zijn die ons zouden kunnen helpen met opbouwen en afbreken van de toestellen in de gymzaal in Haelen. Wij zouden u hulp kunnen gebruiken op de maandagen. Wij gaan om 10.30 uur gymmen en we zijn om 14.10 uur klaar. Het zou super zijn als het lukt dat de kinderen van groep 3 en 4 niet hoeven te helpen bij het opbouwen en afbreken van de toestellen.

Helpt u een handje??

Heeft u mogelijkheden neem dan even contact op met juffrouw Nathalie - n.schreurs@deleerlingst.nl 
 
AFVAL SCHEIDEN
Op school proberen we kinderen te leren waarom afval scheiden zo belangrijk is voor ons milieu. Astronaut Thijs heeft hierover vertelt in elke klas. Wij merken echter dat nog steeds heel veel kinderen pakjes drinken en koekjes in plastic mee naar school nemen. Onze afvalberg op school slinkt niet. Wij willen u dringend vragen om uw kind geen pakjes drinken mee naar school te geven, maar een drinkfles. Haal eten thuis al uit de verpakking en stop deze in een trommel. Het zou fijn zijn als we elkaar helpen om de afvalberg op school zo klein mogelijk te houden. We zullen lege pakjes drinken zoveel mogelijk aan de kinderen mee naar huis geven. Alvast bedankt voor uw medewerking.
 
GOUDEN WEKEN.
De eerste fase van een schooljaar is voor alle leerlingen weer wennen. Hoe zal de nieuwe leerkracht op mij reageren, wat waren ook alweer de regels en afspraken buiten en in de klas, werken we op dezelfde manier als vorig jaar… allemaal vragen die bij kinderen kunnen zorgen voor onzekerheid. Zo ook de wijze van omgaan met elkaar, zeker als er een nieuwe groep ontstaan is. De eerste weken van een schooljaar noemen we Gouden weken. In die weken wordt het fundament gelegd waarop de rest van het jaar gebouwd wordt. Dit duurt tot aan de herfstvakantie, daarna worden kort wat aspecten herhaald. Vervolgens krijgt het onderwijsproces een boost, doordat er rust en orde is in de klas. Een belangrijk moment dus voor de klas. Leerkrachten zetten bewust activiteiten in om dit proces positief te beïnvloeden. Om dit te versterken komen de IB-ers en de directie in elke klas kijken. We zoomen in op de werkwijzen, de werksfeer, aanpak, communicatie, etc. Het team is erg enthousiast over de eerste drie weken van dit schooljaar. Leerkrachten overleggen en ontwerpen samen het onderwijs. Dit resulteert in een manier van werken die voor alle leerlingen herkenbaar is. Uiteraard blijven we dit doen, wordt vervolgd dus!
 
STICHTING LEERGELD
Onderstaande informatie wordt aangereikt door de Stichting Leergeld.
Middels deze mail willen we Stichting Leergeld Leudal/Maasgouw (wederom) onder uw aandacht brengen. 

Wie zijn wij?
Stichting leergeld Leudal/Maasgouw maakt deel uit van de landelijke Stichting Leergeld, waaronder nog ongeveer 200 stichtingen ressorteren. Binnen de gemeenten Leudal en Maasgouw zetten we ons in om kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar uit gezinnen met een maximaal inkomen van 120% van de bijstandsnorm deel te kunnen laten nemen aan scholing, sport, cultuur en meer. We doen dat middels het beschikbaar stellen van fietsen, computers, laptops, schoolbenodigdheden, maar ook door rechtstreeks contributies voor sportverenigingen te betalen of deelnamekosten aan bijv. KVW en uitstapjes. Er zijn arrangementen voor zwemlessen afgesproken met diverse aanbieders (voor kinderen uit de doelgroep wordt zwemles betaald t/m diploma A). Verder kunnen wij verwijzen naar kledingbank en naar diverse winkels in Leudal en Maasgouw voor de aanschaf van kleding, sportschoeisel en sportkleding. Daarnaast bieden wij ook hulp "op maat". Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan vergoeding kosten als de vrijwillige ouderbijdrage, schoolreisjes, fotokosten schoolfotograaf, eventueel in incidentele gevallen zaken die voor het hele gezin van belang kunnen zijn.
Stichting Leergeld Leudal/Maasgouw kan dit allemaal doen met behulp van subsidies van de gemeenten Leudal en Maasgouw en door donaties en sponsorgelden vanuit het bedrijfsleven.

Hoe werken wij?
Mensen uit de doelgroep kunnen zich aanmelden via onze website www.leergeldleudalmaasgouw.nl via de keuzeknoppen Leudal of Maasgouw. Aanmelding kan ook gebeuren (in overleg met betrokkenen) door bijvoorbeeld een leerkracht, buur, vertegenwoordiger of familielid.
Via deze korte aanmelding gaat er een contactmail naar een coördinator in de betreffende gemeente. Die schakelt een "intermediair" in. Deze laatste neemt contact op en brengt een bezoek aan het gezin om een intake en hulpvraag te regelen en enkele controles uit te voeren. Bij goedkeuring van de aanvraag volgt afhandeling in de vorm van levering van het gevraagde of betaling van de kosten aan de betreffende vereniging, opleiding of leverancier. Aanvragers krijgen nooit geld uitgekeerd alleen maar producten of diensten geleverd of vergoed.
Alles gebeurt onder strikte geheimhouding en volgens de privacywetgeving zoals die vanaf 25 mei jongstleden geldt, maar voor die tijd ook al door onze stichting gehanteerd werd. De privacyverklaring kunt u HIER inzien/downloaden.

Wij hebben een flyer ontwikkeld die als download beschikbaar is, maar ook fysiek overhandigd kan worden. Deze flyer is geen reclame-uiting en bevat geen namen van sponsoren e.d. Hij is puur een korte beschrijving van wat we doen, hoe we dat doen, de vergoedingen en de contactmogelijkheden. Deze flyer vervangt ook de oude flyer met inmiddels onjuiste infogegevens uit 2016.
Via deze LINK is de flyer te downloaden als pdf.

IN DE KOMENDE WEEK ZIJN JARIG:
Dag: Maand: Groep: Jarig is: Jaar:
7
7
8
11
11
12
september
september
september
september
september
september
1/2B
5A
6
1/2A
3A
8B
Vince Snijders
Nando Martens
Alan Balcerzak
Hailey Steijvers
Lucas Khachadrian
Dani Puts
4
9
10
4
6
12
Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst!
Directie, team en onderwijsondersteunend personeel
Basisschool De Leerlingst.
 
De Leerlingst met de 5 pijlers van ons onderwijs :
Brede talentontwikkeling
- Creativiteit - Kennis en vaardigheden - Leren leren - Identiteitsontwikkeling.
Samen recht doen aan de totale ontwikkeling van ieder kind!


Basisschool De Leerlingst, Postbus 4062, 6080 AB Haelen.
Tel: 0475-300 989
E-mail: info@deleerlingst.nl