Ouderinfo nr. 07, 2019-2020

 
   

Beste ouders/verzorgers,
Zoals u van ons gewend bent de wekelijkse Leer-Link met het laatste nieuws.
Haelen, Maandag, 7 oktober 2019
 
Dag: Data om te onthouden:
   


OVERBLIJFOUDERS GEZOCHT
Tussen de middag zetten wij een aantal ouders in om op de speelplaats toezicht te houden en om de kinderen begeleid spel aan te bieden. De meeste kinderen vinden het fijn dat we zoveel spel aanbieden op de speelplaats. Echter zouden we nog wel wat hulp kunnen gebruiken. Mocht u dit leuk vinden of wilt u meer informatie, meldt u dan bij Leon Boom (l.boom@spolt.nl). Voor dat uur dat u bezig bent met de kinderen ontvangt u een vrijwilligersvergoeding. De kinderen zullen u dankbaar zijn en wij natuurlijk ook.   
 

TECHNISCH LEZEN
We hebben deze week met het veranderteam o.l.v. Leon en Gert (externe begeleider) een tussencheck gehad van de ontwikkeling rondom technisch lezen. We hebben een aantal zaken geconcludeerd, volgende week vindt er een tussenmeting plaats voor de kinderen die de vorige toets niet zo goed gemaakt hebben.
We zijn heel erg benieuwd naar deze resultaten. Reacties van kinderen: we weten precies wat we moeten doen, we weten wat nauwkeurig, vlot en vloeiend lezen is, we lezen altijd voor-koor-door. Reacties van de leerkrachten: werkt motiverend voor de kinderen, we zijn veel gerichter bezig, er zit een duidelijke structuur in, kinderen maken veel leesmeters, er zit veel variatie in de lessen.
Ambities voor de komende periode zijn: De leesbeleving mag nog hoger bij de kinderen (leuk vinden van lezen). Tevens willen we nog meer differentiëren binnen de lessen. 
 

INSPECTIEBEZOEK
Donderdag 14 november zal de inspectie een bezoek brengen aan de Leerlingst. Zij gaan bekijken of ons onderwijs voldoet. Hierbij zullen ze onder andere kijken naar de eindresultaten (route 8) en tussenresultaten van onze kinderen. Deze staan onder druk en ze gaan bekijken wat maakt dat deze onder druk staan en of wij de juiste acties erop zetten. Zelf hebben we ons vorig jaar al van buitenaf laten bekijken door groepsbezoeken te laten uitvoeren door iemand buiten de school.
Als groot actiepunt vanuit deze resultaten staat, zoals al eerder gecommuniceerd, het technisch lezen als ontwikkelpunt op de agenda. We hebben u er in eerdere en ook in deze info intern al in meegenomen. Ook zullen ze kijken naar het onderwijsproces, het schoolklimaat, kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer.
Natuurlijk zullen wij u op de hoogte houden.  


IN DE KOMENDE WEEK ZIJN JARIG:
Dag: Maand: Groep: Jarig is: Jaar:
6
8
9
10
10
10
10
11
11
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
4
1/2A
4
1/2B
1/2C
5A
5B
8B
8B
Imke Lamers
Saba Yusuf
Gina Coenen
Yara van Diemen
Soffia Henckens
Shania Ribbe
Steven van de Griendt
Luca Simons Mercado
Puk Vennix
7
4
8
4
4
9
8
12
12
Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst!
Directie, team en onderwijsondersteunend personeel
Basisschool De Leerlingst.
 
De Leerlingst met de 5 pijlers van ons onderwijs :
Brede talentontwikkeling
- Creativiteit - Kennis en vaardigheden - Leren leren - Identiteitsontwikkeling.
Samen recht doen aan de totale ontwikkeling van ieder kind!


Basisschool De Leerlingst, Postbus 4062, 6080 AB Haelen.
Tel: 0475-300 989
E-mail: info@deleerlingst.nl