Ouderinfo nr. 10, 2019-2020

 
   

Beste ouders/verzorgers,
Zoals u van ons gewend bent de wekelijkse Leer-Link met het laatste nieuws.
Haelen, Maandag, 4 november 2019
 
Dag: Data om te onthouden:
   
   

TECHNISCH LEZEN
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen schoolt het team zich op het technisch leesonderwijs. Afgelopen week is onze begeleider van BCO (onderwijsbegeleiding) in alle klassen komen kijken naar de manier waarop de leerkrachten het technisch leesonderwijs op dit moment vorm geven. Dit past in de ontwikkelstructuur die we opgezet hebben. Hij was zeer positief over wat hij gezien heeft.
  • Een betrokken groep leerkrachten die het beste uit de kinderen wil halen;
  • In de midden en bovenbouw is eenzelfde opbouw te zien en wordt dezelfde terminologie gebruikt. Dit heeft ook te maken met de inzet van de flitsboekjes;
  • Er wordt gelezen!!
  • Leerkrachten stellen doelen en eisen aan de kinderen;
  • Een aantal mooie andere werkvormen gezien; bijv. de "stuiterbal" in groep 6/7, de "geheime lezer" in groep 3.
Natuurlijk zijn er ook nog ontwikkelpunten waar we de komende tijd ons verder in zullen verdiepen. Ambities voor de komende periode:
  • Overzicht houden in het differentiëren in de verwerking. Leerkrachten doen dit, maar kunnen niet differentiëren op "25" individuele niveaus.
  • Digibord meer inzetten in de onderbouw.
Doelen stellen is ingebed, maar we gaan proberen ook de lat wat hoger te leggen, zodat de kinderen wat meer moeite moeten doen om de doelen te halen.   
 
IN DE KOMENDE WEEK ZIJN JARIG:
Dag: Maand: Groep: Jarig is: Jaar:
3
4
november
november
4
6
Dyvano Kraus
Sophie van Betteray
9
9
Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst!
Directie, team en onderwijsondersteunend personeel
Basisschool De Leerlingst.
 
De Leerlingst met de 5 pijlers van ons onderwijs :
Brede talentontwikkeling
- Creativiteit - Kennis en vaardigheden - Leren leren - Identiteitsontwikkeling.
Samen recht doen aan de totale ontwikkeling van ieder kind!


Basisschool De Leerlingst, Postbus 4062, 6080 AB Haelen.
Tel: 0475-300 989
E-mail: info@deleerlingst.nl