Ouderinfo nr. 13, 2019-2020

 
   

Beste ouders/verzorgers,
Zoals u van ons gewend bent de wekelijkse Leer-Link met het laatste nieuws.
Haelen, Maandag, 25 november 2019
 
Dag: Data om te onthouden:
   
   
 
RAPPORTEN
Deze week ontvangen de kinderen hun rapport. Altijd weer een spannend moment. De leerkrachten hebben hard gewerkt om voor de kinderen een passend rapport te maken. We merken wel dat dit onder druk staat. Zelf zijn we niet tevreden over het rapport en de manier van punten geven. Wij zouden dit graag anders gaan doen, meer passend bij ieder kind. Het kind hoeft zich immers niet te vergelijken met klasgenootjes, maar zou zich moeten vergelijken met zichzelf. Wij willen hier graag een "denktank" voor oprichten. Wij zouden het fantastisch vinden als ouders hier ook in mee willen denken. Wilt u met ons meedenken over een nieuw rapport of misschien wel een portfolio? Dan zouden wij dit erg op prijs stellen. Meldt u zich dan aan op het volgende mailadres: info@deleerlingst.nl 
 
HOE LAAT ZIJN DE KINDEREN OP SCHOOL
Te vroeg:
Wij merken dat sommige kinderen steeds vroeger naar school komen. Wij willen jullie vragen om echt pas om 08:15 uur de kinderen de speelplaats op te laten. Daarvoor is het mogelijk dat de voorschoolse opvang nog buiten speelt en dan hebben zij geen overzicht meer. Tevens zijn de leerkrachten pas om 08:15 uur buiten om de veiligheid in het oog te houden.
 
Te laat:
Wij merken dat er ook kinderen zijn die na de tweede bel pas binnen komen. Wij zouden het fijn vinden om echt om half 9 te starten met de groep. Kinderen die later binnen komen, komen dan in een uitzonderingspositie omdat de rest al bezig is. Het zou fijn zijn als we samen ervoor kunnen zorgen dat de kinderen op tijd zijn. 
 
OPEN PODIUM
Op vrijdag 8 november heeft cluster 3-4 voor het eerst dit schooljaar een open podium georganiseerd. Het open podium is een mogelijkheid voor kinderen om hun talenten met anderen te delen. We hebben met de kinderen kunnen genieten van 15 acts. Zo hebben we kunnen genieten van: dans, het bespelen van een instrument, moppen vertellen en acrobatische kunstjes. Daarnaast was er respect voor elkaar en hebben alle leerlingen zich als een zeer waardig publiek gedragen.
In het voorjaar zal er nogmaals een open podium volgen. Te zijner tijd zal dit op ISY kenbaar worden gemaakt. Als leerkrachten kijken wij terug op een succesvol open podium!
 
Veel groetjes,
Cluster 3-4.

IN DE KOMENDE WEEK ZIJN JARIG:
Dag: Maand: Groep: Jarig is: Jaar:
23
24
27
29
november
november
november
november
3B
6
3B
1/2A
Penelope Hellenbrand
Milan Wassenbergh
Lars Pruijsten
Leo van Pol
6
10
6
5
Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst!
Directie, team en onderwijsondersteunend personeel
Basisschool De Leerlingst.
 
De Leerlingst met de 5 pijlers van ons onderwijs :
Brede talentontwikkeling
- Creativiteit - Kennis en vaardigheden - Leren leren - Identiteitsontwikkeling.
Samen recht doen aan de totale ontwikkeling van ieder kind!


Basisschool De Leerlingst, Postbus 4062, 6080 AB Haelen.
Tel: 0475-300 989
E-mail: info@deleerlingst.nl