Ouderinfo nr. 04, 2020-2021

 
   

Beste ouders/verzorgers,
Zoals u van ons gewend bent de wekelijkse Leer-Link met het laatste nieuws.
Haelen, Maandag, 21 september 2020
 
Dag: Data om te onthouden:
   
   


Nieuwe maatregelen Covid 19

Waarschijnlijk bent u al op de hoogte via de media. Toch brengen wij u ook via de Leer-Link op de hoogte van de laatste update rondom Covid 19.
Voor kinderen op de kinderopvang of in het basisonderwijs geldt:
  • Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar de kinderopvang of naar de basisschool. Het kind hoeft niet meer thuis te blijven en hoeft niet getest te worden op corona.  Dit geldt niet als het kind een nauw contact is van iemand die corona heeft. Of als het kind bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is. Dan moet hij of zij thuisblijven.
  • Heeft het kind andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen, zoals koorts, benauwdheid of (meer dan incidenteel) hoesten,  dan moet hij of zij thuisblijven tot de klachten 24 uur over zijn.Het kind hoeft niet getest te worden voor corona, tenzij hij of zij ernstig ziek is. Neem dan contact op met de huisarts. 
  • Heeft het kind ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen in het huishouden thuis.
  • Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft iedereen in het huishouden thuis. Krijg het kind klachten? Maak een afspraak voor een coronatest.
  • Komt het kind terug uit een gebied dat een oranje of rood reisadvies heeft vanwege corona of krijg je een notificatie met de Coronamelder-app, dan gelden voor kinderen tot en met 12 jaar de bovenstaande adviezen. Zij mogen wel naar school of de kinderopvang. Voor iedereen ouder dan 12 jaar geldt dat ze na terugreis uit een oranje of rood gebied of na melding van de coronamelder-app 10 dagen thuis moeten blijven (quarantaine). 
Cito

De aankomende weken worden  in de groepen 4 tot en met 8 de eind-CITO-toetsen afgenomen.
Normaal gesproken zouden aan het einde van het vorige schooljaar deze cito's zijn afgenomen. Echter door de periode waar we onderwijs op afstand hebben vormgegeven en het draaien van halve klassen  hebben wij als school de keuze gemaakt om de eind-CITO afname te verplaatsen.

Voor de scholen die net als ons de keuze hebben gemaakt om de eindtoetsen nu af te nemen heeft CITO een aangepaste normering vastgesteld. We beschouwen de CITO afname als een extra middel om de ontwikkeling middels een methode onafhankelijke toets in kaart te brengen. Het is zeker geen afrekening, maar een hulpmiddel om te kijken waar we in ons onderwijsaanbod nog extra aandacht aan kunnen besteden.

Echter we zijn ons zeer bewust dat het afnemen van de CITO voor de kinderen en leerkrachten voor een extra investering kost. Daarom hebben we een weloverwogen keuze gemaakt welke toetsen worden afgenomen.
In de aankomende weken zal worden afgenomen in groep 4 tot en met 8:
  1. DMT
  2. CITO rekenen 
  3. CITO spelling
In verband met extra informatie voor het eindadvies in groep 8, zal aanvullend in groep 8 de CITO begrijpend lezen toets worden afgenomen.

Gips project

Groep 7 heeft de afgelopen weken deelgenomen aan het GIPS - project, voor groep 8 staat dit nog op het programma. Dit project past binnen het thema van Jeelo - omgaan met elkaar. Wat het project inhoud en de ervaringen willen Evelien Eussen en Raf Schreurs graag met u delen.

        # Wat hebben we ervan geleerd?
 

GIPS staat voor Gehandicapten Informatie Project Scholen. Je leert hoe het is om gehandicapt te zijn en wat voor aandoeningen er zijn. Je leert ook wat deze aandoeningen betekenen voor deze mensen.
Het is hartstikke leuk om mee te doen hoor!

        # Wat voor hulpmiddelen en waarom het zo belangrijk is dat je dit leert.

Voorbeelden van hulpmiddelen zijn een rolstoel en krukken. Het is belangrijk dat je dit leert, zodat je kunt ervaren hoe het is om gehandicapt te zijn. Wij (de kinderen) vonden het een leuk en leerzaam project, ook omdat we in de eerste week allemaal spelletjes deden. We hebben rolstoel gereden, met een blindenstok gelopen, braille geschreven en gedamd met een stok op je hoofd. In de tweede week hebben we de mensen die de spellen begeleiden geïnterviewd.
 
Evelien Eussen
 

Het gips project staat voor "Gehandicapten Informatie Project Scholen".  Het is een leerzaam en leuk project. Je leert wat allemaal hulpmiddelen zijn en hoe gehandicapten leven. Hoe het is om in een rolstoel te zitten en wat de ziektes betekenen. Hoe het is om blind te zijn en geen handen te hebben.
Het is moeilijk om zo te leven en ik heb er ook respect voor, omdat ik het knap vind hoe die mensen er mee omgaan en er veel aan denken.

Het is belangrijk om te leren hoe het is voor mensen die gehandicapt zijn. Het is belangrijk om te weten hoe gehandicapte mensen zich voelen, omdat je leert wat je nodig hebt bij bepaalde aandoeningen en hoeveel ze kosten.  Ik vond het een heel leuk en leerzaam project, omdat  je leert over de aandoeningen van de mensen. We hebben ook veel spelletjes gedaan, zodat we konden ervaren hoe het is om een handicap te hebben. We hebben in een rolstoel rond gereden, dammen zonder handen, braille schrijven en met een blindenstok gelopen.
Het was super leuk!


Raf SchreursLeerlingenraad

Wauw, wat een interesse voor de leerlingenraad.  18 leerlingen hebben zich tot nu toe aangemeld voor de leerlingenraad en een flyer gemaakt waar ze voor willen gaan. Volgende week komen we bij elkaar met de nog bestaande leerlingenraad om de verkiezingen voor te bereiden.
 
De Leerlingst met de 5 pijlers van ons onderwijs :
Brede talentontwikkeling
- Creativiteit - Kennis en vaardigheden - Leren leren - Identiteitsontwikkeling.
Samen recht doen aan de totale ontwikkeling van ieder kind!


Basisschool De Leerlingst, Postbus 4062, 6080 AB Haelen.
Tel: 0475-300 989
E-mail: info@deleerlingst.nl