Ouderinfo nr. 07, 2020-2021 
   

Beste ouders/verzorgers,
Zoals u van ons gewend bent de wekelijkse Leer-Link met het laatste nieuws.
Haelen, Maandag, 12 oktober 2020
 
Dag: Data om te onthouden:
19 t/m 23 oktober herfstvakantie
28 oktober studiedag - leerlingen vrij
 

Covid'19

Afgelopen week was wederom een uitdagende week. In de kleutergroepen mocht er 1 leerkracht niet werken. Het is een hele onderneming om een vervanger te vinden. Het gevolg deze week voor die groep was dat ze in deze 3 dagen ook verschillende leerkrachten voor de groep hebben gehad. We beseffen dat dit absoluut geen wenselijke situatie is, maar helaas is het op dit moment niet anders. We blijven bij ziekte de eerste dag de groep opvangen. Mochten we de volgende dag geen vervanger hebben, zullen we de groep thuis moeten laten. Mocht er een groep thuis moeten blijven, zullen wij dit altijd op de dag voordat de kinderen thuis moeten blijven, melden met een noodmelding via Isy.

In de bijlage is de laatste nieuwe beslisboom toegevoegd. Dit geeft weer een vernieuwd overzicht wanneer kinderen thuis moeten blijven en wanneer niet.

Leerlingenraad

Deze week is de leerlingenraad voor de eerste keer bij elkaar gekomen. We hebben de posters van alle leerlingen die ingezonden hebben bekeken. Hier hebben we een aantal punten uitgehaald die we zinvol vonden om te gaan bespreken. Nu zijn we een prioritering aan het maken welke 3 punten die op onze agenda geplaatst gaan worden voor dit jaar. Het is de bedoeling dat we maandelijks bij elkaar gaan komen.


Bijlage: Beslisboom verkouden kind 0 jaar t/m groep 8.

 
 
De Leerlingst met de 5 pijlers van ons onderwijs :
Brede talentontwikkeling
- Creativiteit - Kennis en vaardigheden - Leren leren - Identiteitsontwikkeling.
Samen recht doen aan de totale ontwikkeling van ieder kind!
 


Basisschool De Leerlingst, Postbus 4062, 6080 AB Haelen.
Tel: 0475-300 989
E-mail: info@deleerlingst.nl