Ouderinfo nr. 10, 2020-2021

 
   

Beste ouders/verzorgers,
Zoals u van ons gewend bent de wekelijkse Leer-Link met het laatste nieuws.
Haelen, Maandag, 23 november 2020
 
Dag: Data om te onthouden:
   
   


Communicatie rondom Covid'19 (1t/m 8)
 
We hebben de afgelopen tijd gemerkt dat het aantal besmettingen in de samenleving en ook bij ons toeneemt. Omtrent de communicatie hierover met u, heb ik om feedback gevraagd bij de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Hoe wordt de huidige communicatie ervaren? De intentie van de school is altijd om open en transparant over alles te communiceren, maar ook op te letten dat er niet te veel gecommuniceerd wordt. Dit kan het risico met zich meebrengen dat berichten niet meer gelezen worden. We willen u op de hoogte brengen op welke manier wij in het vervolg communiceren over eventuele besmettingen bij ouders - leerkrachten - kinderen. Bij elke situatie zullen we altijd contact opnemen met de GGD en hun advies opvolgen.

Hoe gaan we het vanaf nu doen:
Om een overdaad aan berichten te voorkomen, zullen we u vanaf nu niet meer alle gevallen schoolbreed communiceren maar u alleen op de hoogte stellen van de situaties met corona besmettingen die ook consequenties voor uw kind of u kunnen hebben.
 
Sinterklaas op school
 
Het was nog even spannend of de belangrijkste man voor kinderen (in december) wel naar school mocht komen. We hebben het zo corona proof mogelijk geregeld, zodat hij op een veilige manier onze school kan en mag bezoeken.

Andere jaren was het fantastisch om te zien hoeveel ouders / opa's en oma's kwamen kijken hoe de Sint op school aankwam. Helaas kan dat dit schooljaar niet. Wij willen u dan ook vragen om 3 december, net zoals de andere dagen naar huis te gaan als u uw kind(eren) naar school heeft gebracht. Wij kunnen dan alle richtlijnen blijven hanteren en het feest voor onze kinderen door laten gaan. Als de Sint op school is zullen ook geen ouders van de ouderraad hem begeleiden door de school. Natuurlijk vinden ook wij dit jammer.
Wij willen wel de ouders van de ouderraad al enorm bedanken voor hun inzet tijdens de voorbereiding.

Vanuit de zwarte pietenbende krijgen de kinderen (1 t/m 6) een kleurplaat mee naar huis. Deze kunnen ze inleveren en krijgen ze een leuke attentie van de dorpsraad. Een initiatief wat wij van harte ondersteunen.
De kleurplaat hebben wij ook digitaal bijgevoegd.

Bijlage: De Sinterklaas kleurplaat van de zwarte pietenbende.
 
 
De Leerlingst met de 5 pijlers van ons onderwijs :
Brede talentontwikkeling
- Creativiteit - Kennis en vaardigheden - Leren leren - Identiteitsontwikkeling.
Samen recht doen aan de totale ontwikkeling van ieder kind!


Basisschool De Leerlingst, Postbus 4062, 6080 AB Haelen.
Tel: 0475-300 989
E-mail: info@deleerlingst.nl