Ouderinfo nr. 17, 2020-2021

 
   

Beste ouders/verzorgers,
Zoals u van ons gewend bent de regelmatig verschijnende Leer-Link met het laatste nieuws.
Haelen, Maandag, 15 maart 2021
 
Dag: Data om te onthouden:
   
   

Een bewogen weekje

Nadat we in het weekend een telefoontje kregen van een positieve besmetting is deze week een enorme rollercoaster geweest. We hebben u al eerder geïnformeerd over de maatregelen die getroffen zijn. Dit had tot gevolg dat:
  • 1,5 kleuterklas in quarantaine moest (in totaal 42 leerlingen);
  • 2 collega's ook in thuis quarantaine moesten;
  • 1 leerkracht in huis isolatie moest vanwege een positieve besmetting;
  • 1 leerkracht nog steeds herstellende is van corona en nog redelijk wat restklachten heeft;
  • Maandag nog eens 43 leerlingen afwezig waren i.v.m. verkoudheidsklachten;
  • Gedurende de dag nog 8 leerlingen naar huis zijn moeten gaan vanwege verkoudheidsklachten;
  • We veel vragen kregen over de beslisboom (die blijven we overigens volgen);
  • Ouders van de GGD een verkeerd advies kregen omtrent de quarantaine van hun kind(eren);
  • Het een enorme uitdaging was/is om alles georganiseerd te krijgen.
  • Er begrip is vanuit u als ouder voor de situatie. Dat is wel heel erg fijn. Het is enorm lastig en dat begrijpen we, maar we zullen het samen moeten blijven doen om het veilig te blijven houden voor iedereen.
Daarbij kwam ook nog dat we een flinke verstopping hadden in de riolering, wat tot gevolg had dat we geen enkele wc meer konden gebruiken in de school. Gelukkig kon "Eventrental" enorm snel schakelen en ons helpen door een wc-wagen te plaatsen op de speelplaats. Dank hiervoor.
 

Inmiddels zijn er twee putten geplaatst waardoor het riool bij een volgende verstopping beter bereikbaar is.

Nieuw - Nieuw - Nieuw

Vanuit een toegekende subsidie passend onderwijs heeft de Leerlingst een Active Floor mogen aanschaffen. De subsidieverstrekker zag in deze vloer een mogelijkheid om nog meer passend onderwijs voor de kinderen te kunnen bieden. Met deze vloer kunnen we nog meer bewegend leren aanbieden binnen onze school. In het begin zullen we nog moeten leren omgaan met deze nieuwe gadget, maar deze week zijn de eerste groepen leerlingen er al mee aan de slag gegaan. Ook bij Hoera in de BSO zal gebruik gemaakt worden van deze vloer.
Zie het filmpje om een indruk te krijgen. https://youtu.be/BlDNKagzdwI
 
 
 
De Leerlingst met de 5 pijlers van ons onderwijs :
Brede talentontwikkeling
- Creativiteit - Kennis en vaardigheden - Leren leren - Identiteitsontwikkeling.
Samen recht doen aan de totale ontwikkeling van ieder kind!


Basisschool De Leerlingst, Postbus 4062, 6080 AB Haelen.
Tel: 0475-300 989
E-mail: info@deleerlingst.nl