Ouderinfo nr. 19, 2020-2021

 
   

Beste ouders/verzorgers,
Zoals u van ons gewend bent de regelmatig verschijnende Leer-Link met het laatste nieuws.
Haelen, Maandag, 12 april 2021
 
Thuisonderwijs

We merken dat we met steeds meer regelmaat te maken krijgen met leerlingen die in preventieve quarantaine moeten of die met verkoudheidsklachten thuis moeten blijven. Dit zijn ook nog steeds de regels.

We hebben echter gemerkt dat het daardoor lastig is om alle kinderen dezelfde dag nog thuisonderwijs aan te kunnen bieden. Pakketjes klaarmaken, Online Meets organiseren en ook de klas voldoende aandacht geven vergt veel van de leerkrachten. We merken dat we hierdoor de dag onrustig beginnen en wat dus ook weer z'n uitwerking heeft op de kinderen die wel op school zijn.

We kiezen er daarom voor om de eerste thuisdag van de kinderen te gebruiken als voorbereidingsdag, zodat leerlingen vanaf de tweede dag thuisonderwijs kunnen volgen wanneer ze thuis zijn met (lichte) verkoudheidsklachten of i.v.m. een quarantaine. We hebben dan na school meer ruimte om alles goed te organiseren.

We hopen op uw begrip hiervoor.

Nationaal Programma Onderwijs

Zoals u al meerdere malen in de media heeft kunnen lezen, krijgt het onderwijs incidenteel geld erbij om vermeende achterstanden weg te kunnen werken. Wij willen u even laten weten dat wij dit geld nog niet in ons bezit hebben. We hebben onlangs de eerste brief gekregen van minister Slob die voor aardig wat verontwaardiging heeft gezorgd in onderwijsland. Er zit een heel traject achter alvorens wij geld krijgen voor onze school. Dit traject duurt nog zeker dit schooljaar en wij hopen dan voor het begin van het nieuwe schooljaar te horen hoeveel geld wij kunnen verwachten. Met de medezeggenschapsraad en het team bereiden wij de plannen voor. Wij houden u op de hoogte.

Toewerken naar een kindcentrum

Samen met onze ketenpartner Hoera werken wij toe naar een kindcentrum. Vorige week heeft er een presentatie over het beleidsplan plaatsgevonden voor de medezeggenschapsraad van de basisschool en de oudercommissie van Hoera. Intern werken we al heel veel samen om zoveel mogelijk 1 doorgaande lijn te creëren (0-13 jaar) voor het kind dat ons kindcentrum bezoekt. We willen zoveel mogelijk de schotten er tussenuit halen. Het beleidsplan is zo goed als klaar en we zijn nu op zoek naar feedback. Ook hier lopen we tegen de huidige corona maatregelen aan. We kunnen u op dit moment niet uitnodigen om live met ons mee te denken. Wilt u het beleidsplan lezen en voorzien van feedback stuur dan gerust een mailtje naar info@deleerlingst.nl. Wij sturen u vervolgens het concept beleidsplan op.
 
 
De Leerlingst met de 5 pijlers van ons onderwijs :
Brede talentontwikkeling
- Creativiteit - Kennis en vaardigheden - Leren leren - Identiteitsontwikkeling.
Samen recht doen aan de totale ontwikkeling van ieder kind!


Basisschool De Leerlingst, Postbus 4062, 6080 AB Haelen.
Tel: 0475-300 989
E-mail: info@deleerlingst.nl