Groep 1-2

Basisschool de Leerlingst heeft in het schooljaar 2021-2022 bij de start 2 heterogene groepen 1/2. In mei wordt de 3e groep 1-2 opgestart. 

De groepen zitten in de laagbouw van onze school en hebben vanaf de kleuterspeelplaats met twee groepen toegang tot hun lokalen. Per twee groepen hebben de groepen de beschikking over een eigen toiletruimte.

Verder hebben we verwerkingsruimtes, waar kinderen in groepjes kunnen leren en spelen en een eigen gymzaal.

De groepen 1 hebben op vrijdag de hele dag geen les.

De verdeling van de groepen:

 

 

Groep 1/2 A (Gele Groep)

Aan deze groep wordt les gegeven door juf Jolyn Groot en juf Marlie Nijsen    

 

Juffrouw Jolyn

"Wanneer deze basis goed is, begint het leren. Bij de kleuters gebeurt dit betekenisvol en spelenderwijs."

In een groep zijn er structuren en regels die gelden. Dit is mede van belang voor een veilig en vertrouwde sfeer. Daarnaast is er ook ruimte voor eigenheid, voor verschillen tussen kinderen.

Iedereen laten schitteren, is wat ik in mijn onderwijs probeer te bewerkstelligen! Ik vind het daarom allereerst belangrijk dat er een prettige en veilige sfeer is in de groep. Kinderen moeten graag naar school komen en zichzelf durven zijn in de groep.

We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken, maar we kunnen ze wel allemaal laten schitteren".

 

Juffrouw Marlie

"Uw kind dat (soms pas net) naar school komt, moet zich prettig en veilig voelen op school.

Als een kind met plezier naar school komt, ligt daar al een basis voor zijn ontwikkeling.

Die veilige haven probeer ik uw kind te bieden.

Binnen die veilige haven spelen structuur, duidelijkheid, zelfstandigheid, uitdagen en begeleiden ook een grote rol.

Naast het plezier dat ik zelf heb, wil ik natuurlijk ook dat uw kind plezier heeft in school.

Dus ook een stukje humor en leuke, gezellige dingen doen horen daarbij.

Samen met uw kind en u als ouder, proberen we ervoor te zorgen dat uw kind een blijvend mooie herinnering aan de kleuterperiode overhoudt."     

 

Groep 1/2 B (Blauwe Groep)

Aan deze groep wordt les gegeven door juf Annie Lenders-Giesbertz en juf Marlie Nijsen  
 
 

Juffrouw Annie

"Vanaf 4 jaar brengen kinderen veel tijd door op school, een grote verandering voor het kind maar ook voor de ouders.

Daarom vind ik het heel belangrijk dat de school een fijne, warme en veilige plek is. Ik investeer intensief in het bouwen aan een vertrouwensband met kinderen en ouders.

De kleuterperiode is een unieke levensfase waarin een kind al spelend de wereld om zich heen verkent. Het spel, het driedimensionale leren is hierin heel belangrijk.

Het spelen en construeren is een belangrijke voorwaarde voor het cognitieve leren. De weg van kunnen naar kennen.

Ik heb veel vertrouwen in de natuurlijke ontwikkeling van het kind.

Als groepsleerkracht blijf  ik ervoor waken dat met het implementeren van alle onderwijsvernieuwingen de identiteit van de kleuter behouden blijft."    

 

Juffrouw Marlie

"Uw kind dat (soms pas net) naar school komt, moet zich prettig en veilig voelen op school.

Als een kind met plezier naar school komt, ligt daar al een basis voor zijn ontwikkeling.

Die veilige haven probeer ik uw kind te bieden.

Binnen die veilige haven spelen structuur, duidelijkheid, zelfstandigheid, uitdagen en begeleiden ook een grote rol.

Naast het plezier dat ik zelf heb, wil ik natuurlijk ook dat uw kind plezier heeft in school.

Dus ook een stukje humor en leuke, gezellige dingen doen horen daarbij.

Samen met uw kind en u als ouder, proberen we ervoor te zorgen dat uw kind een blijvend mooie herinnering aan de kleuterperiode overhoudt."     

 

Groep 1/2 C (Rode Groep)

Deze groep start vanaf mei 2022.

Aan deze groep wordt les gegeven door juf Nicole Hompes en juf Veronique Ramakers     
 

Juffrouw Nicole

"Ik vind een positieve en  gezellige sfeer belangrijk in de groep. Kinderen leren het beste wanneer zij zich veilig voelen op school, wanneer zij met plezier naar school komen. In de groep wordt er veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit doe ik door regelmatig energizers in te plannen en om met kinderen/ouders in gesprek te gaan.

Kinderen leren met en van elkaar. Daarom wordt er regelmatig samengewerkt en worden de kinderen gestimuleerd om elkaar te helpen. De kinderen krijgen de ruimte om hun talenten te laten zien tijdens de verschillende activiteiten."     

 

Juffrouw Veronique

"Met plezier naar school is wat we allemaal graag willen. In onze klas werken we hard, luisteren we naar elkaar, leren we van elkaar, helpen we elkaar en maken we tijd om te lachen.

Door een veilige sfeer te creëren waarin kinderen zichzelf kunnen zijn is ontstaat er ruimte voor ontwikkeling, eigenaarschap en sociaal emotionele ontwikkeling. De kinderen weten heel goed wat ze al kunnen, wat ze willen leren en hoe ze dit willen gaan doen. Het enige wat ik doe is zorg dragen voor die fijne sfeer en de kinderen begeleiden in deze groei."