Groep 2-3

Basisschool de Leerlingst heeft in het schooljaar 2021-2022 twee heterogene groepen 2-3.

De groepen zitten in de eerste laag van de hoogbouw van onze school en hebben vanaf de speelplaats toegang tot hun lokalen. Per twee groepen hebben de groepen de beschikking over een eigen toiletruimte.

Verder hebben we verwerkingsruimtes, waar kinderen in groepjes kunnen leren (bijv. op de computer) en spelen en een eigen handenarbeidlokaal.

De verdeling van de groepen:

 

Groep 2-3 A

Aan deze groep wordt les gegeven door juf Nathalie Schreurs.     

 

Juffrouw Nathalie 

"Een veilige en vertrouwde omgeving creëren staat bij mij hoog in het vaandel. Dit doe ik door vanuit mij als persoon rust uit te stralen, veel structuur aan te bieden en kinderen altijd op een opbouwende manier te benaderen. Elke dag biedt nieuwe kansen en uitdagingen om weer iets nieuws te leren en te ontdekken. Dit doe ik door middel van een leeromgeving te creëren waarin alle kinderen op hun eigen niveau kunnen leren op een spelenderwijze manier."    

 

Groep 2-3 B

Aan deze groep wordt les gegeven door juf Lieke Weekers.    

 

Juffrouw Lieke

"In het schooljaar 2018-2019 ben ik gestart  op basisschool de Leerlingst!

Dat het kind zich fijn en geaccepteerd voelt staat bij mij hoog in het vaandel.

Ik vind het belangrijk om een klimaat te creëren waarin het kind zichzelf kan zijn, waar plezier wordt gemaakt, waar wordt samengewerkt, waar respect is voor elkaar, waarin ruimte is voor de talenten én leerdoelen van het kind en waarin het kind zich veilig voelt. Naar mijn mening komt het kind tot leren wanneer de fundering stevig is en pas daarna kan er op worden gebouwd. Dit schooljaar ben ik werkzaam in alle groepen. Dit houdt in dat ik uw kind net dat beetje extra kan bieden op zowel pedagogisch als didactisch gebied. Ik ben als het ware de helpende handen van de leerkracht in de klas. Ik heb zin om er een leerzaam, leuk en vooral een top schooljaar van te maken, waarin veel wordt samengewerkt."