Groep 3-4

Basisschool de Leerlingst heeft in het schooljaar 2021-2022 drie heterogene groepen 3-4.

De groepen zitten in de eerste laag van de hoogbouw van onze school en hebben vanaf de speelplaats toegang tot hun lokalen. Per twee groepen hebben de groepen de beschikking over een eigen toiletruimte.

Verder hebben we verwerkingsruimtes, waar kinderen in groepjes kunnen leren (bijv. op de computer) en spelen en een eigen handenarbeidlokaal.

De verdeling van de groepen:

 

Groep 3-4 A

Aan deze groep wordt les gegeven door juf Miriam Heuvelmans en juf Nathalie Zon-Schreurs.     


Juffrouw Miriam

 

Juffrouw Nathalie 

"Een veilige en vertrouwde omgeving creëren staat bij mij hoog in het vaandel. Dit doe ik door vanuit mij als persoon rust uit te stralen, veel structuur aan te bieden en kinderen altijd op een opbouwende manier te benaderen. Elke dag biedt nieuwe kansen en uitdagingen om weer iets nieuws te leren en te ontdekken. Dit doe ik door middel van een leeromgeving te creëren waarin alle kinderen op hun eigen niveau kunnen leren op een spelenderwijze manier."    

 

Groep 3-4 B

Aan deze groep wordt les gegeven door juf Lieke Weekers.    

 

Juffrouw Lieke

"In het schooljaar 2018-2019 ben ik gestart  op basisschool de Leerlingst!

Dat het kind zich fijn en geaccepteerd voelt staat bij mij hoog in het vaandel.

Ik vind het belangrijk om een klimaat te creëren waarin het kind zichzelf kan zijn, waar plezier wordt gemaakt, waar wordt samengewerkt, waar respect is voor elkaar, waarin ruimte is voor de talenten én leerdoelen van het kind en waarin het kind zich veilig voelt. Naar mijn mening komt het kind tot leren wanneer de fundering stevig is en pas daarna kan er op worden gebouwd. Dit schooljaar ben ik werkzaam in alle groepen. Dit houdt in dat ik uw kind net dat beetje extra kan bieden op zowel pedagogisch als didactisch gebied. Ik ben als het ware de helpende handen van de leerkracht in de klas. Ik heb zin om er een leerzaam, leuk en vooral een top schooljaar van te maken, waarin veel wordt samengewerkt."
 

Groep 3-4 C

Aan deze groep wordt les gegeven door meester Bas Claessens en juf Demi Soers. 

Meester Bas    

"In mijn onderwijs vind ik het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school toe komen, een veilige sfeer vind ik hierin belangrijk. De kinderen komen pas echt tot ontwikkeling als de basisvoorwaarden in orde zijn, een veilige sfeer is daar een onderdeel van. In een veilige sfeer mogen we fouten maken en leren we van onze fouten. Dit geldt ook voor mij als leerkracht. Ook ik leer elke dag weer!

Het ideale plaatje voor mij is dat de kinderen aan het einde van de dag als leerkrachten naar huis gaan en ik als leerling, wetende dat ik met de kennis van vandaag de volgende dag met vol goede moed tegemoet kan gaan."  

Juffrouw Demi  
"In mijn klas vind ik een goede en veilige sfeer erg belangrijk. De kinderen moeten met plezier naar school komen, zodat ze zich kunnen ontwikkelen. Als kinderen zich goed voelen komen ze vanzelf tot leren. Daarnaast vind ik het ook erg belangrijk dat iedereen zichzelf mag en kan zijn. Respect voor elkaar hebben en accepteren hoe we zijn, staat bij mij dan ook hoog in het vaandel. Samenwerken met elkaar en leren van elkaar zijn elementen die dit stimuleren. Kinderen moeten vertrouwen hebben in zichzelf, maar ook in elkaar. Daarnaast wil ik graag een leeromgeving creëren waarin de kinderen op hun eigen niveau leren en hun talenten kunnen inzetten. Tot slot vind ik een fijne samenwerking met ouders ook van belang, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat de kinderen zich op een zo goed mogelijke manier mogen ontwikkelen."