Groep 4-5

Basisschool de Leerlingst heeft in het schooljaar 2021-2022 twee heterogene groepen 4-5.

De groepen zitten in de eerste laag van de hoogbouw van onze school en hebben vanaf de speelplaats toegang tot hun lokalen. Per twee groepen hebben de groepen de beschikking over een eigen toiletruimte.

Verder hebben we verwerkingsruimtes, waar kinderen in groepjes kunnen leren (bijv. op de computer) en spelen en een eigen handenarbeidlokaal.

De verdeling van de groepen:

  

Groep 4-5 A

Aan deze groep wordt les gegeven door juf Joreth Rietjens en meester Bas Claessens.     

Juffrouw Joreth 

"Goed onderwijs begint voor mij bij het creëren van een prettige (werk)sfeer in de groep. Wanneer een kind zich veilig en gezien voelt kan het zich optimaal ontwikkelen. Respect hebben voor elkaar en elkaar accepteren zoals je bent heb ik dan ook hoog in het vaandel staan. Daarnaast vind ik eigenaarschap belangrijk, kinderen leren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het leerproces. Ook samenwerking stimuleer ik graag, we leren met veel plezier van en met elkaar! Als laatste vind ik een goed oudercontact prettig, samen zorgen we voor een optimale ontwikkeling van het kind."     

 

Meester Bas 

"In mijn onderwijs vind ik het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school toe komen, een veilige sfeer vind ik hierin belangrijk. De kinderen komen pas echt tot ontwikkeling als de basisvoorwaarden in orde zijn, een veilige sfeer is daar een onderdeel van. In een veilige sfeer mogen we fouten maken en leren we van onze fouten. Dit geldt ook voor mij als leerkracht. Ook ik leer elke dag weer!

Het ideale plaatje voor mij is dat de kinderen aan het einde van de dag als leerkrachten naar huis gaan en ik als leerling, wetende dat ik met de kennis van vandaag de volgende dag met vol goede moed tegemoet kan gaan."     

 

Groep 4-5 B

Aan deze groep wordt les gegeven door juf Inge Hobus en meester Bas Claessens.

     

Juffrouw Inge 

"Vanaf de kerstvakantie ben ik werkzaam op basisschool de Leerlingst in groep 4-5. Een nieuwe uitdaging, waar ik erg enthousiast over ben.

Binnen het geven van onderwijs vind ik het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen in de klas. Dat ze zich gezien en gehoord voelen, omdat dat er naar mijn idee mede voor zorgt dat leerlingen zo optimaal mogelijk leren en met plezier naar school komen. Naast het plezier in onderwijs hoop ik kinderen bij te brengen dat ze in 'mijn' klas mogen zijn wie ze zijn en dat ze hun talenten leren (h)erkennen. Ieder kind is uniek en dat maakt onderwijs naar mijn mening zo mooi, dat we van en met elkaar kunnen leren."

     

 

Meester Bas 

"In mijn onderwijs vind ik het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school toe komen, een veilige sfeer vind ik hierin belangrijk. De kinderen komen pas echt tot ontwikkeling als de basisvoorwaarden in orde zijn, een veilige sfeer is daar een onderdeel van. In een veilige sfeer mogen we fouten maken en leren we van onze fouten. Dit geldt ook voor mij als leerkracht. Ook ik leer elke dag weer!

Het ideale plaatje voor mij is dat de kinderen aan het einde van de dag als leerkrachten naar huis gaan en ik als leerling, wetende dat ik met de kennis van vandaag de volgende dag met vol goede moed tegemoet kan gaan."