Groep 6-7

Groep 6-7

 

Basisschool de Leerlingst heeft in het schooljaar 2021-2022 drie heterogene groepen 6-7.

De groepen zitten in de tweede laag van de hoogbouw van onze school en heeft vanaf de speelplaats toegang tot hun lokalen. Per twee groepen hebben de groepen de beschikking over een eigen toiletruimte.

Verder hebben we verwerkingsruimtes, waar kinderen in groepjes kunnen leren (bijv. op de computer) en spelen en een eigen handenarbeidlokaal.

  

Groep 6-7 A

Aan deze groep wordt les gegeven door juffrouw Demi Boogaard    

 

Juffrouw Demi 

"De kernwaarden van basisschool De Leerlingst zijn Passie en Plezier en dit zijn twee dingen die ook ik heel belangrijk vind. Het is fijn als je plezier hebt in wat je doet en dat je dit met elkaar doet. Passie valt hier ook onder, want als je iets met passie doet dan heb je plezier. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt en met een goed gevoel naar school gaat."

      

Groep 6-7 B

Aan deze groep wordt les gegeven door meester Theo Claessens 

     

Meester Theo 

"Ik ben tevreden wanneer er elke dag een positief en veilig werkklimaat heerst in de klas met een veilige en uitdagende sfeer, waardoor alle kinderen tot optimale leerprestaties kunnen komen.

Mijn taak als leerkracht de komende jaren is vooral om het onderwijs af te blijven stemmen op de voortdurende veranderingen in de maatschappij en de manier waarop leerlingen leren.

Ik wil de leerlingen binnen een duidelijke structuur de ruimte geven om zichzelf te ontwikkelen. Dit alles natuurlijk in samenspraak met de ouders."     

 

Groep 6-7 C

Aan deze groep wordt les gegeven door meester Juri Corvers.    

 

Meester Juri 

"Op school en in de klas horen kinderen zichzelf te kunnen zijn. Elkaar accepteren en elkaar respecteren, zodat ieder individu zich veilig en vrolijk voelt. Samen kunnen we er voor zorgen dat het kind alles uit zichzelf haalt. Als leerkracht vind ik het belangrijk kinderen de mogelijkheden te geven om zich te kunnen ontplooien. Het kind staat altijd centraal."