Groep 7-8

Basisschool de Leerlingst heeft in het schooljaar 2022-2023 twee heterogene groepen 7-8.

De groepen zitten in de tweede laag van de hoogbouw van onze school en heeft vanaf de speelplaats toegang tot hun lokaal. Per twee groepen hebben de groepen de beschikking over een eigen toiletruimte.

Verder hebben we verwerkingsruimtes, waar kinderen in groepjes kunnen leren (bijv. op de computer) en spelen en een eigen handenarbeidlokaal.


Groep 7-8 A
Aan deze groep wordt les gegeven door juffrouw Inge Hobus

Juf Inge

"Vanaf de kerstvakantie van het vorige schooljaar ben ik werkzaam op basisschool de Leerlingst in groep 4-5. Een nieuwe uitdaging, waar ik erg enthousiast over ben.
Binnen het geven van onderwijs vind ik het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen in de klas. Dat ze zich gezien en gehoord voelen, omdat dat er naar mijn idee mede voor zorgt dat leerlingen zo optimaal mogelijk leren en met plezier naar school komen. Naast het plezier in onderwijs hoop ik kinderen bij te brengen dat ze in 'mijn' klas mogen zijn wie ze zijn en dat ze hun talenten leren (h)erkennen. Ieder kind is uniek en dat maakt onderwijs naar mijn mening zo mooi, dat we van en met elkaar kunnen leren."

Groep 7-8 B

Aan deze groep wordt les gegeven door meester Mike van Malssen en juf Miriam Heuvelmans.    

 

Meester Mike 

"In het onderwijs dat ik aanbied vind ik het belangrijk dat de leerlingen samen kunnen werken, maar ook verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces.  Ik wil leerlingen laten leren op een manier die hen motiveert. Dit door aan te sluiten bij de talenten en belevingswereld van de leerlingen. Door deze motivatie over te brengen, hoop ik dat leerlingen intrinsiek gemotiveerd raken om naar school te komen en te willen leren. Dit alles dient te gebeuren in een veilige en sfeervolle leeromgeving. Hierbij vind ik het belangrijk dat er gekeken wordt naar de groep in zijn geheel, maar ook naar ieder kind als individu met zijn of haar kwaliteiten."


Juffrouw Miriam