Pagina van de groepen 7

Basisschool de Leerlingst heeft in het schooljaar 2017-2018 een homogene groep 7.
De groep zit in de tweede laag van de hoogbouw van onze school en heeft vanaf de speelplaats toegang tot hun lokalen. Per twee groepen hebben de groepen de beschikking over een eigen toiletruimte.
Verder hebben we verwerkingsruimtes, waar kinderen in groepjes kunnen leren (bijv. op de computer) en spelen en een eigen handenarbeidlokaal.
 
 
Groep 7.
Aan deze groep wordt les gegeven door juf Ankie Opbroek en juf Anja Engels.
 
Juffrouw Ankie (Email: a.opbroek@deleerlingst.nl):
"Kinderen in hun kracht zien en zetten vind ik belangrijk. Wanneer kinderen zich veilig en vertrouwd voelen, komen ze optimaal tot ontwikkeling. Dit wil ik bereiken door de kinderen te begeleiden in hun leerproces (zowel pedagogisch als didactisch). Eigenaarschap is daarbij van groot belang, samen nadenken over realistische doelen. Het kind hierin centraal zetten vormt de basis. Daarnaast vind ik een positieve benadering voorwaardelijk, dit doe ik door de kwaliteiten van kinderen te benadrukken en te stimuleren. Een persoonlijke begroeting bij binnenkomst draagt bij aan het saamhorigheidsgevoel en het creŽren van een vertrouwensband."


 
Juf
Ankie
Juffrouw Anja (Email: a.engels@deleerlingst.nl):
"Ik vind het belangrijk  dat een kind met plezier naar school komt!
Dit wil ik bereiken door ervoor te zorgen dat er een goede sfeer in de klas heerst. Ik benader de kinderen positief en voer regelmatig gesprekjes met ze.
Wanneer een kind zich veilig voelt, kan het zich optimaal ontwikkelen. Ik probeer de kinderen uit te dagen, te stimuleren en te begeleiden waar dat nodig is."

 
 
 Juf
Anja

INFO VAN DE GROEPEN 7 IN HET SCHOOLJAAR 2017-2018:

Hieronder kunt u eventueel informatie vinden, maar het meeste wordt gecommuniceerd via: de OuderInfo "de Leer-Link" of via ISY-Schoolinfo.