Pagina van de groepen 8

Basisschool de Leerlingst heeft in het schooljaar 2017-2018 twee homogene groepen 8.
De groepen zitten in de tweede laag van de hoogbouw van onze school en hebben vanaf de speelplaats toegang tot hun lokalen. Per twee groepen hebben de groepen de beschikking over een eigen toiletruimte.
Verder hebben we verwerkingsruimtes, waar kinderen in groepjes kunnen leren (bijv. op de computer) en spelen en een eigen handenarbeidlokaal.
De verdeling van de groepen:
 
Groep 8a.
Aan deze groep wordt les gegeven door meester Juri Corvers.
 
Meester Juri (Email: j.corvers@deleerlingst.nl):
"Op school en in de klas horen kinderen zichzelf te kunnen zijn. Elkaar accepteren en elkaar respecteren, zodat ieder individu zich veilig en vrolijk voelt. Samen kunnen we er voor zorgen dat het kind alles uit zichzelf haalt. Als leerkracht vind ik het belangrijk kinderen de mogelijkheden te geven om zich te kunnen ontplooien. Het kind staat altijd centraal."


 
Meester
Juri
Groep 8b.
Aan deze groep wordt les gegeven door juf Jolanda Bongaerts-van Roij en juf Susan Derks (Kim Langhout vervangt Suzan wegens zwangerschapsverlof).
 
Juffrouw Jolanda (Email: j.vanroij@deleerlingst.nl)
"Het is naar mijn mening belangrijk aandacht te hebben voor ieder uniek kind bij ons op school. Ieder kind moet op zijn niveau kunnen groeien in zijn competenties en vaardigheden. Dat is op sociaal- emotioneel gebied en vakinhoudelijk. Daarbij is het mijn kracht, goed te zien wat er leeft en te luisteren naar hetgeen ze te vertellen hebben, om ze zo te helpen groeien in hun eigen leerproces. Leerlingen voorbereiden op de 21ste-eeuwse vaardigheden heb ik hoog in het vaandel. Ik ervaar oudercontact als erg belangrijk, samen staan we sterk en bereiden we ze voor op de toekomst.
Deze afwisseling en constant alert blijven (samen met ouders en kinderen) ten aanzien van de vraag ‘wat hebben de kinderen nodig?’ vind ik de parel van mijn werk."

Juf
Jolanda


 
Juffrouw Suzan (Email: s.derks@deleerlingst.nl ):
"Het is belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en met plezier naar school komen. Vanuit deze basis kunnen ze zich het beste ontwikkelen en hun eigen talenten ontdekken.
Ik ben een enthousiaste leerkracht die het belangrijk vindt dat er duidelijkheid en structuur is in de klas. Dan weten de leerlingen wat ze kunnen verwachten en wat van hen wordt verwacht. Ik hou ervan om leerlingen eigenaar te maken van hun leerproces en hun creativiteit te gebruiken bij het uitwerken van opdrachten en projecten. Hierdoor gaan kinderen met veel gedrevenheid aan de slag met hun werk en zijn ze trots op hun persoonlijke ontwikkeling. Dit geeft mij als leerkracht energie en plezier in mijn werk!
 

Juf
Suzan
Juffrouw Kim (Email: k.langhout@deleerlingst.nl):
“Ik woon samen met mijn tweeling Sem en Tess van 9 jaar en mijn pleegdochter Aicha van 13, in Nederweert. Ik heb in het verleden 2 jaar op basisschool St. Lambertus in Neeritter gewerkt en 9 jaar op De Mussenberg in Horn. Daarna heb ik 5 jaar gewerkt met uit huis geplaatste jongeren als gezinshuisouder bij Rubicon-Jeugdzorg.
Momenteel ben ik nog tot einde van dit schooljaar (2016-2017) werkzaam in het speciaal onderwijs op de Latasteschool in Horn.
Ik heb er heel veel zin in om na de zomervakantie te starten als leerkracht op De Leerlingst!!
Wat ik belangrijk vind in het onderwijs is ten eerste een fijne, open sfeer in de klas waarbij iedereen er op zijn of haar eigen manier mag zijn. Als kinderen zich veilig en prettig voelen, komen ze pas echt tot leren. Zowel didactisch als sociaal emotioneel. Ik ben dus iemand die veel bezig is met een positief klimaat in de klas.
Eigenaarschap en uitgaan van de talenten, mogelijkheden en interesses van elk uniek kind, zijn m.i. essentieel om kinderen zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Korte lijntjes met ouders zijn hierbij onmisbaar! Dus schroom niet en heeft u vragen of opmerkingen, loop dan even binnen of trek op een andere manier aan de bel."
Juf
Kim 

INFO VAN DE GROEPEN 8 IN HET SCHOOLJAAR 2017-2018:


Hieronder kunt u eventueel informatie vinden, maar het meeste wordt gecommuniceerd via: de OuderInfo "de Leer-Link" of via ISY-Schoolinfo.