Groep 8

Pagina van de groep 8

Basisschool de Leerlingst heeft in het schooljaar 2018-2019 een homogene groep 8.
De groep zit in de tweede laag van de hoogbouw van onze school en hebben vanaf de speelplaats toegang tot hun lokalen. Per twee groepen hebben de groepen de beschikking over een eigen toiletruimte.
Verder hebben we verwerkingsruimtes, waar kinderen in groepjes kunnen leren (bijv. op de computer) en spelen en een eigen handenarbeidlokaal.
De verdeling van de groepen:
 
Groep 8.
Aan deze groep wordt les gegeven door meester Juri Corvers.
 
Meester Juri (Email: j.corvers@deleerlingst.nl):
"Op school en in de klas horen kinderen zichzelf te kunnen zijn. Elkaar accepteren en elkaar respecteren, zodat ieder individu zich veilig en vrolijk voelt. Samen kunnen we er voor zorgen dat het kind alles uit zichzelf haalt. Als leerkracht vind ik het belangrijk kinderen de mogelijkheden te geven om zich te kunnen ontplooien. Het kind staat altijd centraal."


 
Meester
Juri

INFO VAN DE GROEP 8 IN HET SCHOOLJAAR 2018-2019:


Hieronder kunt u eventueel informatie vinden, maar het meeste wordt gecommuniceerd via: de OuderInfo "de Leer-Link" of via ISY-Schoolinfo.