Aanmelding nieuwe leerling.


De ouders van kinderen die in het volgende schooljaar vier jaar worden, krijgen medio januari een uitnodiging voor de aanmeldingsdag. 
 
Zodra een kind 4 jaar wordt, kan het geplaatst worden op de basisschool. Kinderen die in de maanden juli, augustus en september 4 jaar worden, starten meteen na de zomervakantie. In de laatste week voor de zomervakantie is er een wisselmiddag. Tijdens deze middag kan uw kind kennis maken met de kinderen en leerkracht bij wij het na de zomervakantie in de groep komt.
Ouders van kinderen die vanaf oktober 4 jaar worden, krijgen ongeveer zes weken voor de verjaardag een uitnodiging om een afspraak voor een kennismaking te maken met de leerkracht.
 
Indien uw kind al een andere basisschool bezoekt en u hem/haar wilt laten inschrijven op De Leerlingst , dan kunt u contact opnemen met de directeur  van onze school.