Pagina van de groepen 3
 
 
 
 
 
 

Basisschool de Leerlingst heeft in het schooljaar 2017-2018 een hetrogene groep 2/3, een homogene groep 3 en een hetrogenegroep 3/4.
De groepen zitten in de eerste laag van de hoogbouw van onze school en hebben vanaf de speelplaats toegang tot hun lokalen. Per twee groepen hebben de groepen de beschikking over een eigen toiletruimte.

Verder hebben we verwerkingsruimtes, waar kinderen in groepjes kunnen leren (bijv. op de computer) en spelen en een eigen handenarbeidlokaal.
De verdeling van de groepen:
 
 
Groep 2/3.
Aan deze groep wordt les gegeven door juf Anneke Joosten-de Bakker en juf Jolyn Groot.
 
Juffrouw Anneke (Email: a.debakker@deleerlingst.nl) :
"In groep 2/3 probeer ik elke dag uit te stralen dat de kinderen welkom zijn. Dat begint ’s morgens met een “goeiemorgen” aan de deur en ook: “hoe gaat het met je?” Aan het einde van de dag geef ik vaak een hand en spreek uit dat ik het fijn vind dat ik ze de volgende dag weer zal zien.
Respectvol en op een aardige manier met elkaar omgaan staan hoog in het vaandel. Het leren zal beter gaan in een groep als het kind zich veilig voelt. De werksfeer is prettig en alle klassenregels, die we samen opstellen, zullen worden nageleefd.
Ik heb gekozen voor dit vak, omdat ik een kind heel graag in zijn waarde laat. Het mag zijn zoals het is. Ik vind het heel fijn om een kind vertrouwen te geven dat het zelfstandig kan zijn. De groei die een kind in groep 2/3 laat zien, is elk jaar weer zo verrassend!" 
Juf
Anneke
Juffrouw Jolyn (Email: j.groot@deleerlingst.nl):
""We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken, maar we kunnen ze wel allemaal laten schitteren".
Iedereen laten schitteren, is wat ik in mijn onderwijs probeer te bewerkstelligen! Ik vind het daarom allereerst belangrijk dat er een prettige en veilige sfeer is in de groep. Kinderen moeten graag naar school komen en zichzelf durven zijn in de groep.
In een groep zijn er structuren en regels die gelden. Dit is mede van belang voor een veilig en vertrouwde sfeer. Daarnaast is er ook ruimte voor eigenheid, voor verschillen tussen kinderen.
Wanneer deze basis goed is, begint het leren. Bij de kleuters gebeurt dit betekenisvol en spelenderwijs."

 
Juf
Jolyn
Groep 3.
Aan deze groep wordt les gegeven door juf Marlie Nijsen en juf Gonnie Boonen.
 
Juffrouw Marlie (Email: m.nijsen@deleerlingst.nl):
"Uw kind dat (soms pas net) naar school komt, moet zich prettig en veilig voelen op school.
Als een kind met plezier naar school komt, ligt daar al een basis voor zijn ontwikkeling.
Die veilige haven probeer ik uw kind te bieden.
Binnen die veilige haven spelen structuur, duidelijkheid, zelfstandigheid, uitdagen en begeleiden ook een grote rol.
Naast het plezier dat ik zelf heb, wil ik natuurlijk ook dat uw kind plezier heeft in school.
Dus ook een stukje humor en leuke, gezellige dingen doen horen daarbij.
Samen met uw kind en u als ouder, proberen we ervoor te zorgen dat uw kind een blijvend mooie herinnering aan de kleuterperiode overhoudt." 
Juf
Marlie
Juffrouw Gonnie (Email: g.boonen@deleerlingst.nl):
"Het doel van mij is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het kind, dat gaat het beste in een veilige en vertrouwde omgeving.
Als de kinderen binnenkomen in de klas heet ik hen welkom, daarmee wil ik de kinderen het gevoel geven dat zij belangrijk zijn.
De deur staat altijd open voor iedereen.
Laagdrempeligheid vind ik heel belangrijk."


 
Juf
Gonnie
Groep 3/4.
Aan deze groep wordt les gegeven door juf Nathalie Schreurs en juf Susy Stultiens (juf Tatjana Koster vervangt juf Susy wegens ziekte).
 
Juffrouw Nathalie (Email: n.schreurs@deleerlingst.nl) :
"Een veilige en vertrouwde omgeving creëren staat bij mij hoog in het vaandel. Dit doe ik door vanuit mij als persoon rust uit te stralen, veel structuur aan te bieden en kinderen altijd op een opbouwende manier te benaderen. Elke dag biedt nieuwe kansen en uitdagingen om weer iets nieuws te leren en te ontdekken. Dit doe ik door middel van een leeromgeving te creëren waarin alle kinderen op hun eigen niveau kunnen leren op een spelenderwijze manier."
 
Juf
Nathalie
Juffrouw Susy (Email: s.stultiens@deleerlingst.nl):
"Kinderen leren, zowel pedagogisch als didactisch, als ze zich veilig voelen.
Ik vind het dan ook belangrijk dat ieder kind zich fijn voelt. Dat kan door jezelf te mogen zijn, door je gezien en gehoord te voelen. Pas dan staat een kind open voor ontwikkeling. Ik ga uit van het kind en zijn capaciteiten en benadruk de vooruitgang met complimenten. Hierdoor heeft een kind zelfvertrouwen en kan groeien als mens.
Een fijne sfeer in de klas heeft mijn prioriteit.
Een spannend verhaal en een gezonde dosis humor zullen in mijn klas dus zeker niet ontbreken!"


 
Juf
Susy
Juffrouw Tatjana (Email: t.koster@deleerlingst.nl):
"Elk kind is uniek. Dat betekent dus ook dat elk kind zijn eigen onderwijsbehoeften heeft. Als leerkracht vind ik het belangrijk om dit per kind goed in kaart te brengen zodat hier in kan worden voorzien.
Ik maak kinderen graag eigenaar van hun eigen leerproces en probeer zelfstandigheid zoveel mogelijk te stimuleren. Op deze manier wil ik kinderen laten groeien. Ook vind ik het belangrijk om een veilig pedagogisch klimaat te creëren waarin alle kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. In mijn kijk op goed onderwijs streef ik er naar dat kinderen oog en oor hebben voor anderen en hun omgeving. Hierdoor leren ze van en met elkaar." 

Juf
Tatjana
  
INFO VAN DE GROEPEN 3 IN HET SCHOOLJAAR 2017-2018:

Hieronder kunt u eventueel informatie vinden, maar het meeste wordt gecommuniceerd via: de OuderInfo "de Leer-Link" of via ISY-Schoolinfo.

LEZEN:
 

 
Veilig en vlot is voor de kinderen uit de groepen 3 heel belangrijk basismateriaal om correct en vlot te leren lezen. Elke dag komt het lezen van losse woordjes op school aan bod gedurende een minuut of 10.
De opbouw: In elke kern kunnen de kinderen de nieuwe letters en de nieuw gevormde woorden die bij die bewuste kern horen, oefenen. Gemiddeld een achttal pagina’s per kern. Door het herhalende lezen wordt de nieuwe letter er als het ware ingeslepen. Maar ook de letters die al eerder geleerd worden, komen steeds in die rijtjes terug. Aan het einde van de kern zijn er enkele herhaalpagina’s, waarin woorden voorkomen met letters die de leerlingen al kennen, inclusief de nieuwe letter.
Bent U nieuwsgierig en wilt U eens horen hoe goed Uw kind al deze losse woorden kan lezen, dan kunt U op onderstaande linken klikken. Telkens wanneer uw kind aan een nieuwe kern begint (het zijn er in het totaal 12 gedurende het gehele schooljaar) staat er uitgebreide informatie bij over de aan de orde zijnde kern. Klik op deze link en U heeft meteen een idee met welke woorden we in de groep bezig zijn.

PRENTENBOEKEN:

Om kinderen te stimuleren met lezen hebben we een aantal prentenboeken uitgezocht om samen met uw kind(eren) te lezen, klik maar op de afbeelding hieronder.