Pagina van de groepen 3
 
 
 
 
 
 

Basisschool de Leerlingst heeft in het schooljaar 2018-2019 een homogene groep 3 en een hetrogene groep 3/4.
De groepen zitten in de eerste laag van de hoogbouw van onze school en hebben vanaf de speelplaats toegang tot hun lokalen. Per twee groepen hebben de groepen de beschikking over een eigen toiletruimte.

Verder hebben we verwerkingsruimtes, waar kinderen in groepjes kunnen leren (bijv. op de computer) en spelen en een eigen handenarbeidlokaal.
De verdeling van de groepen:
 
 
Groep 3.
Aan deze groep wordt les gegeven door juf Marlie Nijsen en juf Gonnie Boonen.
 
Juffrouw Marlie (Email: m.nijsen@deleerlingst.nl):
"Uw kind dat (soms pas net) naar school komt, moet zich prettig en veilig voelen op school.
Als een kind met plezier naar school komt, ligt daar al een basis voor zijn ontwikkeling.
Die veilige haven probeer ik uw kind te bieden.
Binnen die veilige haven spelen structuur, duidelijkheid, zelfstandigheid, uitdagen en begeleiden ook een grote rol.
Naast het plezier dat ik zelf heb, wil ik natuurlijk ook dat uw kind plezier heeft in school.
Dus ook een stukje humor en leuke, gezellige dingen doen horen daarbij.
Samen met uw kind en u als ouder, proberen we ervoor te zorgen dat uw kind een blijvend mooie herinnering aan de kleuterperiode overhoudt." 
Juf
Marlie
Juffrouw Gonnie (Email: g.boonen@deleerlingst.nl):
"Het doel van mij is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het kind, dat gaat het beste in een veilige en vertrouwde omgeving.
Als de kinderen binnenkomen in de klas heet ik hen welkom, daarmee wil ik de kinderen het gevoel geven dat zij belangrijk zijn.
De deur staat altijd open voor iedereen.
Laagdrempeligheid vind ik heel belangrijk."


 
Juf
Gonnie
Groep 3/4.
Aan deze groep wordt les gegeven door juf Nathalie Schreurs en juf Ankie Opbroek.
 
Juffrouw Nathalie (Email: n.schreurs@deleerlingst.nl) :
"Een veilige en vertrouwde omgeving creëren staat bij mij hoog in het vaandel. Dit doe ik door vanuit mij als persoon rust uit te stralen, veel structuur aan te bieden en kinderen altijd op een opbouwende manier te benaderen. Elke dag biedt nieuwe kansen en uitdagingen om weer iets nieuws te leren en te ontdekken. Dit doe ik door middel van een leeromgeving te creëren waarin alle kinderen op hun eigen niveau kunnen leren op een spelenderwijze manier."
 
Juf
Nathalie
Juffrouw Ankie (Email: a.opbroek@deleerlingst.nl):
"Kinderen in hun kracht zien en zetten vind ik belangrijk. Wanneer kinderen zich veilig en vertrouwd voelen, komen ze optimaal tot ontwikkeling. Dit wil ik bereiken door de kinderen te begeleiden in hun leerproces (zowel pedagogisch als didactisch). Eigenaarschap is daarbij van groot belang, samen nadenken over realistische doelen. Het kind hierin centraal zetten vormt de basis. Daarnaast vind ik een positieve benadering voorwaardelijk, dit doe ik door de kwaliteiten van kinderen te benadrukken en te stimuleren. Een persoonlijke begroeting bij binnenkomst draagt bij aan het saamhorigheidsgevoel en het creëren van een vertrouwensband." 


Juf
Ankie
  
INFO VAN DE GROEPEN 3 IN HET SCHOOLJAAR 2018-2019:

Hieronder kunt u eventueel informatie vinden, maar het meeste wordt gecommuniceerd via: de OuderInfo "de Leer-Link" of via ISY-Schoolinfo.

LEZEN:
 

 
Veilig en vlot is voor de kinderen uit de groepen 3 heel belangrijk basismateriaal om correct en vlot te leren lezen. Elke dag komt het lezen van losse woordjes op school aan bod gedurende een minuut of 10.
De opbouw: In elke kern kunnen de kinderen de nieuwe letters en de nieuw gevormde woorden die bij die bewuste kern horen, oefenen. Gemiddeld een achttal pagina’s per kern. Door het herhalende lezen wordt de nieuwe letter er als het ware ingeslepen. Maar ook de letters die al eerder geleerd worden, komen steeds in die rijtjes terug. Aan het einde van de kern zijn er enkele herhaalpagina’s, waarin woorden voorkomen met letters die de leerlingen al kennen, inclusief de nieuwe letter.
Bent U nieuwsgierig en wilt U eens horen hoe goed Uw kind al deze losse woorden kan lezen, dan kunt U op onderstaande linken klikken. Telkens wanneer uw kind aan een nieuwe kern begint (het zijn er in het totaal 12 gedurende het gehele schooljaar) staat er uitgebreide informatie bij over de aan de orde zijnde kern. Klik op deze link en U heeft meteen een idee met welke woorden we in de groep bezig zijn.

PRENTENBOEKEN:

Om kinderen te stimuleren met lezen hebben we een aantal prentenboeken uitgezocht om samen met uw kind(eren) te lezen, klik maar op de afbeelding hieronder.