Groep 4

Pagina van de groepen 4

Basisschool de Leerlingst heeft in het schooljaar 2018-2019 een heterogene groep 3/4, een homogene groep 4 en een heterogene groep 4/5.
Verder hebben we verwerkingsruimtes, waar kinderen in groepjes kunnen leren (bijv. op de computer) en spelen en een eigen handenarbeidlokaal.
De groepen zitten in de eerste laag van de hoogbouw van onze school en hebben vanaf de speelplaats toegang tot hun lokalen. Per twee groepen hebben de groepen de beschikking over een eigen toiletruimte.

De verdeling van de groepen:
 
 
Groep 3/4.
Aan deze groep wordt les gegeven door juf Nathalie Schreurs en juf Ankie Opbroek.
 
Juffrouw Nathalie (Email: n.schreurs@deleerlingst.nl) :
"Een veilige en vertrouwde omgeving creëren staat bij mij hoog in het vaandel. Dit doe ik door vanuit mij als persoon rust uit te stralen, veel structuur aan te bieden en kinderen altijd op een opbouwende manier te benaderen. Elke dag biedt nieuwe kansen en uitdagingen om weer iets nieuws te leren en te ontdekken. Dit doe ik door middel van een leeromgeving te creëren waarin alle kinderen op hun eigen niveau kunnen leren op een spelenderwijze manier."
 
Juf
Nathalie
Juffrouw Ankie (Email: a.opbroek@deleerlingst.nl):
"Kinderen in hun kracht zien en zetten vind ik belangrijk. Wanneer kinderen zich veilig en vertrouwd voelen, komen ze optimaal tot ontwikkeling. Dit wil ik bereiken door de kinderen te begeleiden in hun leerproces (zowel pedagogisch als didactisch). Eigenaarschap is daarbij van groot belang, samen nadenken over realistische doelen. Het kind hierin centraal zetten vormt de basis. Daarnaast vind ik een positieve benadering voorwaardelijk, dit doe ik door de kwaliteiten van kinderen te benadrukken en te stimuleren. Een persoonlijke begroeting bij binnenkomst draagt bij aan het saamhorigheidsgevoel en het creëren van een vertrouwensband."
 

 


Juf
Ankie
Groep 4.
Aan deze groep wordt les gegeven door meester Bas Claessens.
 
Meester Bas (Email: b.claessens@deleerlingst.nl):
"In mijn onderwijs vind ik het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school toe komen, een veilige sfeer vind ik hierin belangrijk. De kinderen komen pas echt tot ontwikkeling als de basisvoorwaarden in orde zijn, een veilige sfeer is daar een onderdeel van. In een veilige sfeer mogen we fouten maken en leren we van onze fouten. Dit geldt ook voor mij als leerkracht. Ook ik leer elke dag weer!
Het ideale plaatje voor mij is dat de kinderen aan het einde van de dag als leerkrachten naar huis gaan en ik als leerling, wetende dat ik met de kennis van vandaag de volgende dag met vol goede moed tegemoet kan gaan."


 
Meester
Bas
Groep 4/5.
Aan deze groep wordt les gegeven door juf Kitty Roeffen.
 
Juf Kitty (Email: k.roeffen@deleerlingst.nl):
"Mijn naam is Kitty Roeffen, ik ben 31 jaar en woon in Venlo. Naast groepsleerkracht ben ik ook vakleerkracht muziek en drama. Cultuuronderwijs staat bij mij dan ook hoog in het vaandel. Ik wil kinderen leren positief in het leven te staan, ze zelfvertrouwen geven en ze leren samenwerken. Ik wil ervoor zorgen dat ze met plezier naar school komen, want ik ben ervan overtuigd dat ieder kind het beste leert als het lekker in z'n vel zit en plezier heeft in het leren! Dit probeer ik te bereiken door onder andere te werken aan een veilige en positieve groepssfeer en door op zoek te gaan naar ieders passie en talent." 
Juf
Kitty
 
INFO VAN DE GROEPEN 4 IN HET SCHOOLJAAR 2018-2019:

Hieronder kunt u eventueel informatie vinden, maar het meeste wordt gecommuniceerd via: de OuderInfo "de Leer-Link" of via ISY-Schoolinfo.
Leuke website voor het leren van de tafeltjes:


Leuke en vooral leerzame website http://www.tafelsoefenen.nl
Leerzaam voor de kinderen van groep 4 en 5.