Pagina van de groepen 4

Basisschool de Leerlingst heeft in het schooljaar 2017-2018 een hetrogene groep 3/4 en een homogene groep 4.
Verder hebben we verwerkingsruimtes, waar kinderen in groepjes kunnen leren (bijv. op de computer) en spelen en een eigen handenarbeidlokaal.
De groepen zitten in de eerste laag van de hoogbouw van onze school en hebben vanaf de speelplaats toegang tot hun lokalen. Per twee groepen hebben de groepen de beschikking over een eigen toiletruimte.

De verdeling van de groepen:
 
 
Groep 3/4.
Aan deze groep wordt les gegeven door juf Nathalie Schreurs en juf Susy Stultiens (juf Tatjana Koster vervangt juf Susy wegens ziekte).
 
Juffrouw Nathalie (Email: n.schreurs@deleerlingst.nl) :
"Een veilige en vertrouwde omgeving creŽren staat bij mij hoog in het vaandel. Dit doe ik door vanuit mij als persoon rust uit te stralen, veel structuur aan te bieden en kinderen altijd op een opbouwende manier te benaderen. Elke dag biedt nieuwe kansen en uitdagingen om weer iets nieuws te leren en te ontdekken. Dit doe ik door middel van een leeromgeving te creŽren waarin alle kinderen op hun eigen niveau kunnen leren op een spelenderwijze manier."
 
Juf
Nathalie
Juffrouw Susy (Email: s.stultiens@deleerlingst.nl):
"Kinderen leren, zowel pedagogisch als didactisch, als ze zich veilig voelen.
Ik vind het dan ook belangrijk dat ieder kind zich fijn voelt. Dat kan door jezelf te mogen zijn, door je gezien en gehoord te voelen. Pas dan staat een kind open voor ontwikkeling. Ik ga uit van het kind en zijn capaciteiten en benadruk de vooruitgang met complimenten. Hierdoor heeft een kind zelfvertrouwen en kan groeien als mens.
Een fijne sfeer in de klas heeft mijn prioriteit.
Een spannend verhaal en een gezonde dosis humor zullen in mijn klas dus zeker niet ontbreken!"
 

 

Juf
Susy
Juffrouw Tatjana (Email: t.koster@deleerlingst.nl):
"Elk kind is uniek. Dat betekent dus ook dat elk kind zijn eigen onderwijsbehoeften heeft. Als leerkracht vind ik het belangrijk om dit per kind goed in kaart te brengen zodat hier in kan worden voorzien.
Ik maak kinderen graag eigenaar van hun eigen leerproces en probeer zelfstandigheid zoveel mogelijk te stimuleren. Op deze manier wil ik kinderen laten groeien. Ook vind ik het belangrijk om een veilig pedagogisch klimaat te creŽren waarin alle kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. In mijn kijk op goed onderwijs streef ik er naar dat kinderen oog en oor hebben voor anderen en hun omgeving. Hierdoor leren ze van en met elkaar." 

Juf
Tatjana
Groep 4.
Aan deze groep wordt gegeven door meester Bas Claessens.
 
Meester Bas (Email: b.claessens@deleerlingst.nl):
"In mijn onderwijs vind ik het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school toe komen, een veilige sfeer vind ik hierin belangrijk. De kinderen komen pas echt tot ontwikkeling als de basisvoorwaarden in orde zijn, een veilige sfeer is daar een onderdeel van. In een veilige sfeer mogen we fouten maken en leren we van onze fouten. Dit geldt ook voor mij als leerkracht. Ook ik leer elke dag weer!
Het ideale plaatje voor mij is dat de kinderen aan het einde van de dag als leerkrachten naar huis gaan en ik als leerling, wetende dat ik met de kennis van vandaag de volgende dag met vol goede moed tegemoet kan gaan."


 
Meester
Bas
 
INFO VAN DE GROEPEN 4 IN HET SCHOOLJAAR 2017-2018:

Hieronder kunt u eventueel informatie vinden, maar het meeste wordt gecommuniceerd via: de OuderInfo "de Leer-Link" of via ISY-Schoolinfo.
Leuke website voor het leren van de tafeltjes:


Leuke en vooral leerzame website http://www.tafelsoefenen.nl
Leerzaam voor de kinderen van groep 4 en 5.