Pagina van de groepen 5
 
Basisschool de Leerlingst heeft in het schooljaar 2017-2018 een homogene groep 5 en een hetrogene groep 5/6.
De groepen zitten in de eerste laag van de hoogbouw van onze school en hebben vanaf de speelplaats toegang tot hun lokalen. Per twee groepen hebben de groepen de beschikking over een eigen toiletruimte.
Verder hebben we verwerkingsruimtes, waar kinderen in groepjes kunnen leren (bijv. op de computer) en spelen en een eigen handenarbeidlokaal.
De verdeling van de groepen:

 
 
Groep 5.
Aan deze groep wordt gegeven door juf Anne Alofs en op dinsdag door meester André Hurxkens.
 
Juffrouw Anne (Email: a.alofs@deleerlingst.nl):
"In het onderwijs vind ik het belangrijk dat kinderen op didactisch en sociaal-emotioneel gebied zo veel mogelijk het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben zodat ze steeds weer een stapje verder in hun ontwikkeling komen. Een goede groepssfeer vind ik hierbij erg belangrijk. Dit is namelijk een voorwaarde om kinderen zichzelf te laten zijn, zich veilig te laten voelen en daardoor tot leren te laten komen. Daarnaast word ik enthousiast van betekenisvol onderwijs, waarbij alle talenten van kinderen aan bod komen. Ik vind het hierbij belangrijk om naast rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en de zaakvakken ook genoeg aandacht te besteden aan de kunst gerelateerde vakken als muziek, beeldende vorming en drama. In het contact met kinderen ga ik uit van een positieve benadering door vooral de kwaliteiten en talenten van kinderen te benadrukken, door individuele gesprekjes met kinderen te voeren maar ook door kinderen eigen keuzes en verantwoordelijkheden geven."
 
Juf
Anne
Meester André (Email: a.hurxkens@deleerlingst.nl):
"Ongeveer 40 jaar ben ik werkzaam in het onderwijs. In die 40 jaar heb ik wel eens gedacht: “wat doe ik hier”, maar altijd is er wel weer iets wat een nieuwe impuls, nieuwe power geeft.  Daarom mijn motivatie om nog steeds graag te komen:
  • Onderwijs; elke dag anders. Absoluut waar!
  • Het trotse gezicht van een kind als hij/zij iets (nieuws) geleerd heeft. Daar mag je best samen blij om zijn.
  • Kinderen kunnen enorm eigenwijze dingen zeggen. En ja, dat is vaak best grappig! Dat zorgt voor veel afwisseling.
  • Kinderen kunnen veel meer out of the box denken dan wij volwassenen. En daar leren wij weer van.
  • Je blijft op de hoogte van alles wat hip is en dat houdt je jong.
  • Je leert zo nu en dan nieuwe (moderne) woorden. Zoals ‘spacen’. Blijkbaar een woord voor als de computer niet meewerkt.
  • Het enthousiasme waarmee kinderen nieuwe uitdagingen tegemoet gaan.
  • Vertellen over ‘vroeger’. Want iets wat ze niet (meer) kennen is altijd interessant.
  • Je bent samen een onderdeel van een lerende organisatie en daarom blijf je ook in beweging; je blijft groeien!"
Meester
André
 
Groep 5/6.
Aan deze groep wordt gegeven door meester Theo Claessens. Tevens staat meester André Hurxkens (zie hierboven) 21 x in deze groep i.v.m. duurzame inzetbaarheid.
 
Meester Theo (Email: t.claessens@deleerlingst.nl):
"Ik ben tevreden wanneer er elke dag een positief en veilig werkklimaat heerst in de klas met een veilige en uitdagende sfeer, waardoor alle kinderen tot optimale leerprestaties kunnen komen.
Mijn taak als leerkracht de komende jaren is vooral om het onderwijs af te blijven stemmen op de voortdurende veranderingen in de maatschappij en de manier waarop leerlingen leren.
Ik wil de leerlingen binnen een duidelijke structuur de ruimte geven om zichzelf te ontwikkelen. Dit alles natuurlijk in samenspraak met de ouders." 
Meester
Theo

INFO VAN DE GROEPEN 5 IN HET SCHOOLJAAR 2017-2018:

Hieronder kunt u eventueel informatie vinden, maar het meeste wordt gecommuniceerd via: de OuderInfo "de Leer-Link" of via ISY-Schoolinfo.

Leuke website voor het leren van de tafeltjes:


Leuke en vooral leerzame website http://www.tafelsoefenen.nl
Leerzaam voor de kinderen van groep 4 en 5.