Groep 5

Pagina van de groepen 5
 
Basisschool de Leerlingst heeft in het schooljaar 2018-2019 een heterogene groep 4/5 en een homogene groep 5.
De groepen zitten in de eerste laag van de hoogbouw van onze school en hebben vanaf de speelplaats toegang tot hun lokalen. Per twee groepen hebben de groepen de beschikking over een eigen toiletruimte.
Verder hebben we verwerkingsruimtes, waar kinderen in groepjes kunnen leren (bijv. op de computer) en spelen en een eigen handenarbeidlokaal.
De verdeling van de groepen:

 
 
Groep 4/5.
Aan deze groep wordt les gegeven door juf Kitty Roeffen.
 
Juf Kitty (Email: k.roeffen@deleerlingst.nl):

 
Juf
Kitty
Groep 5.
Aan deze groep wordt les gegeven door juf Anne Alofs en juf Jolanda Bongaerts-van Roij.
 
Juffrouw Anne (Email: a.alofs@deleerlingst.nl):
"In het onderwijs vind ik het belangrijk dat kinderen op didactisch en sociaal-emotioneel gebied zo veel mogelijk het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben zodat ze steeds weer een stapje verder in hun ontwikkeling komen. Een goede groepssfeer vind ik hierbij erg belangrijk. Dit is namelijk een voorwaarde om kinderen zichzelf te laten zijn, zich veilig te laten voelen en daardoor tot leren te laten komen. Daarnaast word ik enthousiast van betekenisvol onderwijs, waarbij alle talenten van kinderen aan bod komen. Ik vind het hierbij belangrijk om naast rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en de zaakvakken ook genoeg aandacht te besteden aan de kunst gerelateerde vakken als muziek, beeldende vorming en drama. In het contact met kinderen ga ik uit van een positieve benadering door vooral de kwaliteiten en talenten van kinderen te benadrukken, door individuele gesprekjes met kinderen te voeren maar ook door kinderen eigen keuzes en verantwoordelijkheden geven."
 
Juf
Anne
Juffrouw Jolanda (Email: j.vanroij@deleerlingst.nl)
"Het is naar mijn mening belangrijk aandacht te hebben voor ieder uniek kind bij ons op school. Ieder kind moet op zijn niveau kunnen groeien in zijn competenties en vaardigheden. Dat is op sociaal- emotioneel gebied en vakinhoudelijk. Daarbij is het mijn kracht, goed te zien wat er leeft en te luisteren naar hetgeen ze te vertellen hebben, om ze zo te helpen groeien in hun eigen leerproces. Leerlingen voorbereiden op de 21ste-eeuwse vaardigheden heb ik hoog in het vaandel. Ik ervaar oudercontact als erg belangrijk, samen staan we sterk en bereiden we ze voor op de toekomst.
Deze afwisseling en constant alert blijven (samen met ouders en kinderen) ten aanzien van de vraag ‘wat hebben de kinderen nodig?’ vind ik de parel van mijn werk."

Juf
Jolanda

 
 

INFO VAN DE GROEPEN 5 IN HET SCHOOLJAAR 2018-2019:

Hieronder kunt u eventueel informatie vinden, maar het meeste wordt gecommuniceerd via: de OuderInfo "de Leer-Link" of via ISY-Schoolinfo.

Leuke website voor het leren van de tafeltjes:


Leuke en vooral leerzame website http://www.tafelsoefenen.nl
Leerzaam voor de kinderen van groep 4 en 5.