(G)MR

De medezeggenschapsraad.
 
De medezeggenschapsraad (MR) is een vertegenwoordiging van drie ouders en drie leerkrachten. De MR vergadert ongeveer eens per twee maanden over algemene, voornamelijk bestuurlijke zaken die de school betreffen.
In de MR hebben de volgende ouders en leerkrachten zitting:
          Jolanda Colnot voorzitter (ouder)
          Ankie Opbroek secretaris (leerkracht)
Leerkrachtgeleding:                                 Oudergeleding: 
Theo Claessens Josine Neuhof
Veronique Ramaekers Veronique Schreurs
   
 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een overkoepelend orgaan van de 17 onder het bestuur vallende scholen, die net als de MR functioneert onder het schoolbestuur en meebeslist of adviseert over een aantal bovenschoolse zaken.

Wilt u meer informatie over deze organen dan kunt u de volgende bijlage downloaden:
 

Document (G)MR
 
Hieronder kunt u het huishoudelijk reglement van 2013-2014 van de MR downloaden:
 

Huishoudelijk reglement MR
 
Via de volgende link kunt u het jaarverslag van de MR downloaden:
 

Jaarverslag 2013-2014


 
De notulen van de laatste (en eerdere) vergaderingen kunt u hieronder downloaden:


Notulen MR van 01
-11-2018


Notulen MR van
17-09-2018


Notulen MR van
28-06-2018


Notulen MR van
19-04-2018


Notulen MR van 30-01-2018

Notulen MR van 14-12-2017


Notulen MR van 18-09-2017


Notulen MR van 28-06-2017


Notulen MR van 12-06-2017

Notulen MR van 20-04-2017
 

Notulen MR van 07-03-2017

 

Notulen MR van 15-12-2016
 

Notulen MR van 18-10-2016


Notulen MR van 12-09-2016