(G)MR

De medezeggenschapsraad.
 
De medezeggenschapsraad (MR) is een vertegenwoordiging van drie ouders en drie leerkrachten. De MR vergadert ongeveer eens per twee maanden over algemene, voornamelijk bestuurlijke zaken die de school betreffen.
In de MR hebben de volgende ouders en leerkrachten zitting:

 
Pauline te Loo                               voorzitter (ouder)
Daniëlle van Lierop-Poetoehena secretaris (leerkracht)
 
Leerkrachtgeleding:                                 Oudergeleding: 
Theo Claessens Evelien Henckens
Veronique Ramaekers Pauline te Loo
Daniëlle van Lierop-Poetoehena Gilbert Hellenbrand
 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een overkoepelend orgaan van de 17 onder het bestuur vallende scholen, die net als de MR functioneert onder het schoolbestuur en meebeslist of adviseert over een aantal bovenschoolse zaken.

Wilt u meer informatie over deze organen dan kunt u de volgende bijlage downloaden:
 

Document (G)MR
 
Hieronder komt het huishoudelijk reglement van de MR:
 

 
Via de volgende link kunt u het jaarverslag van de MR downloaden:
 

Jaarverslag 2018-2019


 
De notulen van de laatste (en eerdere) vergaderingen kunt u hieronder downloaden:
 
 
Notulen MR van 06-11-2019
 
Notulen MR van 17-09-2019
Notulen MR van 24-06-2019
 
Notulen MR van 16-04-2019
 
Notulen MR van 11-03-2019
 

Notulen MR van 29
-01-2019


Notulen MR van 13
-12-2018


Notulen MR van 01
-11-2018


Notulen MR van
17-09-2018


Notulen MR van
28-06-2018


Notulen MR van
19-04-2018


Notulen MR van 30-01-2018

Notulen MR van 14-12-2017


Notulen MR van 18-09-2017