(G)MR

De medezeggenschapsraad.
 
De medezeggenschapsraad (MR) is een vertegenwoordiging van drie ouders en drie leerkrachten. De MR vergadert ongeveer eens per twee maanden over algemene, voornamelijk bestuurlijke zaken die de school betreffen.
In de MR hebben de volgende ouders en leerkrachten zitting:

 
Pauline te Loo                               voorzitter (ouder)
Daniëlle van Lierop-Poetoehena secretaris (leerkracht)
 
Leerkrachtgeleding:                                 Oudergeleding: 
Theo Claessens Evelien Vroomen
Veronique Ramaekers Pauline te Loo
Bas Claessens Gilbert Hellenbrand

Mailadres MRmr.deleerlingst@gmail.com  
 
Voorstellen MR-leden (ouders)

Pauline te Loo.
Beste ouders. Na mijn rol als lid van de ouderraad van Hoera en lid van de oudercommissie van de Leerlingst kreeg ik de kans om over te stappen naar de MR. In deze periode maakte ik de switch van een baan bij een financiële instelling naar een baan bij een zorginstelling. Juist omdat ik graag een bijdrage wil leveren aan de maatschappelijke sector. Daar werk ik nu als Teamcoach. Hoe mooi is het dan wanneer ik ook van toegevoegde waarde kan zijn bij de school waar mijn zoon Beau iedere dag met veel plezier naartoe gaat. Ik kan goede vragen stellen en kijk met een positief kritische blik naar de ontwikkelingen die Leon en de leerkrachten ons schetsen. Met als doel de leerlingen centraal te zetten. Graag ben ik, samen met Evelien en Gilbert, de verbindende schakel tussen ouders en school.

Gilbert Hellenbrand.
Tijdens een voorlichtingsavond in 2018 bleek dat de toenmalige MR-leden zouden stoppen met hun dankbare werk. Het bood voor mij een kans om me in te zetten voor de leerlingen en hun ouders van deze mooie school. Ik ben een leek op onderwijsgebied en hoop daardoor een net even andere
bijdrage te kunnen geven. Met een frisse en open blik de vragen proberen te stellen die een kind zou stellen. Of een ouder. Ik probeer hier constructief in te zijn, maar ook kritisch.
Ik hoop dat je als ouder de weg naar ons kunt vinden. Deze weg is kort. Slechts een email adres bij jou vandaan. Of een gesprekje aan de poort.
Samen met Evelien en Pauline zet ik me in voor een school waarop onze kinderen hun beste
zelf kunnen zijn.

Evelien Vroomen.
Hallo, mijn naam is Evelien Vroomen. Ik ben werkzaam als orthopedagoog en kom in mijn werk regelmatig in contact met scholen. Daarbij zie ik goede dingen, maar ook veel verbeterpunten, ik zie goede samenwerking tussen school en ouders, maar helaas ook het omgekeerde. Dit heeft er toe geleid dat ik, toen mijn eigen kinderen naar school gingen, mijn steentje wilde bijdragen om de Leerlingst te helpen het beste uit zichzelf en de leerlingen te halen en een goede samenwerking tussen ouders en school te bevorderen. Ik hoop dan ook dat jullie als ouders niet aarzelen om mij, Pauline of Gilbert aan te spreken als jullie ideeën hebben of ergens tegenaan lopen.
 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een overkoepelend orgaan van de 17 onder het bestuur vallende scholen, die net als de MR functioneert onder het schoolbestuur en meebeslist of adviseert over een aantal bovenschoolse zaken.

Wilt u meer informatie over deze organen dan kunt u de volgende bijlage downloaden:
 

Document (G)MR
 
Hieronder komt het huishoudelijk reglement van de MR:
 

 
Via de volgende link kunt u het jaarverslag van de MR downloaden:
 

Jaarverslag 2020-2021

 

Jaarverslag 2018-2019

 
De notulen van de laatste (en eerdere) vergaderingen kunt u hieronder downloaden:
 
 
Notulen MR van 27-09-2021
 
Notulen MR van 30-06-2021
 
Notulen MR van 26-05-2021
 
Notulen MR van 26-05-2021
 
Notulen MR van 30-03-2021
 
Notulen MR van 04-02-2021
 
Notulen MR van 28-10-2020
 
Notulen MR van 15-09-2020
 
Notulen MR van 12-12-2019
 
Notulen MR van 06-11-2019
 
Notulen MR van 17-09-2019
 
 
Notulen MR van 24-06-2019
 
Notulen MR van 16-04-2019
 
Notulen MR van 11-03-2019
 

Notulen MR van 29
-01-2019


Notulen MR van 13
-12-2018


Notulen MR van 01
-11-2018


Notulen MR van
17-09-2018


Notulen MR van
28-06-2018


Notulen MR van
19-04-2018


Notulen MR van 30-01-2018

Notulen MR van 14-12-2017


Notulen MR van 18-09-2017