Team van Basisschool de Leerlingst

 
Directie:
 
 
Meerscholendirecteur
Basisscholen te Haelen en Horn:


 
Dhr. Leon Boom (Email: l.boom@spolt.nl)

Meester Leon:
"Het is mijn passie om met het team van de Leerlingst kwalitatief goed onderwijs te verzorgen binnen een fijne leer- en leefomgeving. Door de kwaliteiten van de leerkrachten met elkaar te verbinden en dit ook te doen in het cluster Haelen-Horn kunnen leerkrachten elkaar enorm versterken.
Deze verbrede samenwerking zorgt voor meer expertise en dus  meer mogelijkheden voor kinderen en leerkrachten om zich te ontwikkelen. Door ondernemen: inspireren en verbinden!  Samenwerking met ouders is zeer belangrijk. Toewerken naar educatief partnerschap om samen te zorgen voor de optimale ontwikkeling van het kind!"

 

Meester
Leon 
Teamleider groep 1 t/m 8 en Intern Begeleider groep 1-2-3:
 
Dhr. Bart Smeets (Email: b.smeets@deleerlingst.nl)

Meester Bart:
"In een snel veranderende maatschappij dient het onderwijs mee te veranderen. Dit vraagt flexibiliteit en ruimdenkendheid van betrokkenen. Ik vind het prachtig om dit te mogen doen met ouders, leerlingen en leerkrachten. De handen ineen slaan om het onderwijs voor elke leerling zo goed mogelijk vorm te geven. Hierbij inspelend op 21e eeuws vaardigheden en rekening houdend met het talent, de mogelijkheden en interesses van de leerling. Samen werken is samen leren, met oog voor en behoud van de identiteit van het individuele kind. Dit alles in een omgeving die veilig voelt en persoonlijk is ingesteld.
Ik ben er trots op dat ik hier op onze school onderdeel van uitmaak."

Meester
Bart
 
Intern Begeleider groep 3-4, 4, 5, 5-6 en Gedragsspecialist: 
Mw. Veronique Ramakers (Email: v.ramakers@deleerlingst.nl)

Juf Veronique:
"Met plezier naar school is wat we allemaal graag willen. In onze klas werken we hard, luisteren we naar elkaar, leren we van elkaar, helpen we elkaar en maken we tijd om te lachen.
Door een veilige sfeer te creëren waarin kinderen zichzelf kunnen zijn is ontstaat er ruimte voor ontwikkeling, eigenaarschap en sociaal emotionele ontwikkeling. De kinderen weten heel goed wat ze al kunnen, wat ze willen leren en hoe ze dit willen gaan doen. Het enige wat ik doe is zorgdragen voor die fijne sfeer en de kinderen begeleiden in deze groei."

 
Juf
Veronique
 
Intern Begeleider groep 6, 7, 8A + 8B 
Mw. Ingrid van der Velden-Housmans (Email: i.housmans@deleerlingst.nl):
"Als leerkracht vind ik het belangrijk om kinderen eigenaar te maken van hun leerproces.
Dit doe ik door ze zelf doelen te laten opstellen en vaak met hen in gesprek te gaan. Ik ben duidelijk, consequent en heb een positieve houding. Door mijn enthousiasme wil ik kinderen meenemen en stimuleren om positief en ontdekkend bezig te zijn. Ik vind het belangrijk dat we van elkaar leren en zet hiervoor verschillende werkvormen in. Wees welkom in mijn groep en laten we er samen een topjaar van maken!" 
Juf
Ingrid
  Foto's van de leerkrachten vindt u bij betreffende groep.  
Leerkrachten: Mw. Anne Alofs Leerkracht groep 5
  Mw. Jolanda Bongaerts-van Roij Leerkracht groep 8b
  Mw. Gonnie Boonen-Meuvissen Leerkracht groep 3
  Dhr. Bas Claessens Leerkracht groep 4
  Dhr. Theo Claessens  Leerkracht groep 5-6
  Dhr. Juri Corvers Leerkracht groep 8a
  Mw. Suzan Derks Leerkracht groep 8b
  Mw. Imke Dings Leerkracht spel en beweging
  Mw. Anja Engels Leerkracht groep 7
  Mw. Jolyn Groot Leerkracht groep 2-3
  Mw. Nicole Hompes Leerkracht groep 1-2a
  Mw. Catherine Hendrikx (tevens schoolopleider) Leerkracht groepen 1-2
  Dhr. André Hurxkens (tevens ICT-er) Leerkracht groep 5 en groepen 1-2
  Mw. Anneke Joosten-de Bakker Leerkracht groep 2-3
  Mw. Kim Langhout Leerkracht groep 8b
  Mw. Annie Lenders-Giesbertz Leerkracht groep 1-2b
  Mw. Tatjana Koster Leerkracht groep 3-4
  Dhr. Mike van Malssen Leerkracht groep 6
  Mw. Marlie Nijsen Leerkracht groep 3
  Mw. Ankie Opbroek Leerkracht groep 7
  Mw. Nathalie Schreurs Leerkracht groep 3-4
  Mw. Susy Stultiens Leerkracht groep 3-4
     
Leerkracht spel en beweging Mw. Imke Dings (Email: i.dings@deleerlingst.nl)  
  Imke:
"In de eerste week van het nieuwe schooljaar zijn we gestart met de nieuwe vorm van de TSO. Ieder maandag, dinsdag en donderdag zal er in de pauze een spel klaar staan waar de leerlingen aan mogen deelnemen. Iedere dag een nieuw spel, waarbij veel verschillende sport- en spelvormen aan bod komen door het schooljaar heen. Wat waren de leerlingen al enthousiast in de eerste week! Een grote groep leerlingen heeft al meegedaan, dat belooft iets voor het komende schooljaar.
Daarnaast zal er binnenkort gestart worden met natuurlijk bewegen. Dit houdt in dat iedere klas, twee keer per week, naar buiten gaat en daar zo’n 30 minuten gaat bewegen. Belangrijke aspecten tijdens dit beweegmoment zijn het verbeteren van de motorische vaardigheden, de coördinatie, lenigheid en houding. Dit wordt uiteraard op een leuke en speelse manier aangeboden. Maar vooral even een onderbreking van de lessen waarbij de leerlingen in de buitenlucht lekker kunnen bewegen en daarna weer geconcentreerd verder kunnen werken in de klas."

Juf
Imke 
Administratieve ondersteuning

 
Mw. Mirjam Claessen (Email: m.claessen@deleerlingst.nl)
 
Mirjam:
"Als secretaresse ondersteun ik de directie bij diverse administratieve werkzaamheden en zult u mij vast wel eens aan de telefoon krijgen. Het is een afwisselende baan waarbij ik tevens geniet van het plezier en enthousiasme van de kinderen om mij heen. Ik ben werkzaam op De Leerlingst in Haelen, De Mussenberg in Horn en de Zjwiek in Roggel." 

Juf
Mirjam
Conciërge:

 
Dhr. Ruben van Erp

Ruben:
"Ik vind het erg leuk om de kinderen iedere dag met plezier naar school te zien komen. Ook ben ik er erg trots op dat ik kan bijdragen aan een prettige omgeving om te leren."

 

Meneer
Ruben
Interieurverzorgsters: Mw. Magda Bex  
  Mw. Elzbieta van de Heuvel