Team

 

 
Directie:
 
 
Meerscholendirecteur
Basisscholen te Haelen en Horn:

 
Dhr. Leon Boom
(Email: l.boom@spolt.nl)


Meester Leon:
"Het is mijn passie om met het team van de Leerlingst kwalitatief goed onderwijs te verzorgen binnen een fijne leer- en leefomgeving. Door de kwaliteiten van de leerkrachten met elkaar te verbinden en dit ook te doen in het cluster Haelen-Horn kunnen leerkrachten elkaar enorm versterken.
Deze verbrede samenwerking zorgt voor meer expertise en dus  meer mogelijkheden voor kinderen en leerkrachten om zich te ontwikkelen. Door ondernemen: inspireren en verbinden!  Samenwerking met ouders is zeer belangrijk. Toewerken naar educatief partnerschap om samen te zorgen voor de optimale ontwikkeling van het kind!"

Meester
Leon

 
Teamleider groep 1 t/m 8 en Intern Begeleider groep 4-5 t/m 8:
 
Dhr. Bart Smeets
(Email:
b.smeets@deleerlingst.nl)

Meester Bart:
"In een snel veranderende maatschappij dient het onderwijs mee te veranderen. Dit vraagt flexibiliteit en ruimdenkendheid van betrokkenen. Ik vind het prachtig om dit te mogen doen met ouders, leerlingen en leerkrachten. De handen ineen slaan om het onderwijs voor elke leerling zo goed mogelijk vorm te geven. Hierbij inspelend op 21e eeuws vaardigheden en rekening houdend met het talent, de mogelijkheden en interesses van de leerling. Samen werken is samen leren, met oog voor en behoud van de identiteit van het individuele kind. Dit alles in een omgeving die veilig voelt en persoonlijk is ingesteld.
Ik ben er trots op dat ik hier op onze school onderdeel van uitmaak."

 

Meester
Bart


 
Intern Begeleider groep 1 t/m 4. Gedragsspecialist: 
Mw. Veronique Ramakers
(Email:
v.ramakers@deleerlingst.nl)

Juf Veronique:
"Met plezier naar school is wat we allemaal graag willen. In onze klas werken we hard, luisteren we naar elkaar, leren we van elkaar, helpen we elkaar en maken we tijd om te lachen.
Door een veilige sfeer te creëren waarin kinderen zichzelf kunnen zijn is ontstaat er ruimte voor ontwikkeling, eigenaarschap en sociaal emotionele ontwikkeling. De kinderen weten heel goed wat ze al kunnen, wat ze willen leren en hoe ze dit willen gaan doen. Het enige wat ik doe is zorg dragen voor die fijne sfeer en de kinderen begeleiden in deze groei."

 
Juf
Veronique
 
  Foto's van de leerkrachten vindt u bij betreffende groep.  
Leerkrachten: Mw. Anne Alofs Leerkracht gr. 5
  Mw. Jolanda Bongaerts-van Roij Leerkracht gr. 5 en 6/7
  Mw. Gonnie Boonen-Meuvissen Leerkracht gr. 3
  Dhr. Bas Claessens Leerkracht gr. 4
  Dhr. Theo Claessens  Leerkracht gr. 7
  Dhr. Juri Corvers Leerkracht gr. 8
  Mw. Jolyn Groot Leerkracht gr. 1/2c
  Mw. Nicole Hompes Leerkracht gr. 1/2a
  Mw. Catherine Hendrikx (tevens schoolopleider) Leerkracht gr. 1/2c
  Dhr. André Hurxkens (tevens ICT-er) Leerkracht gr. 7
  Mw. Annie Lenders-Giesbertz Leerkracht gr. 1/2b
  Mw. Daniëlle van Lierop Leerkracht gr. 6/7
  Dhr. Mike van Malssen Leerkracht gr. 6
  Mw. Marlie Nijsen Leerkracht gr. 3
  Mw. Ankie Opbroek Leerkracht gr. 3/4
  Mw. Kitty Roeffen Leerkracht gr. 4/5
  Mw. Nathalie Schreurs Leerkracht gr. 3/4
Leerkracht spel en beweging Dhr. Maarten Peters
(Email: m.peters@deleerlingst.nl)
 
  Maarten:
"Mijn naam is Maarten Peters en ik ben 23 jaar. Mijn passie in mijn leven is sporten en kinderen iets willen leren met betrekking tot sport, want ik vind een steentje bijdrage aan het ontwikkeling van het kind het mooiste wat er is. Dus heb ik gekozen voor Sport en Bewegen op de HAN en dan de opleiding de ALO. Ik ben dan ook sinds september afgestudeerd. Ik zal gaan werken voor de basisscholen in Heythuysen en Haelen en zal ook nog werkzaam zijn bij HOERA. Naast dit ben ik ook nog bezig met andere diverse activiteiten. Ik verricht werkzaamheden voor PSV en PSV Soccerschool. Daarnaast geef ik ook nog training aan FC Uden 2 dit is een senioren voetbalteam. Naast het voetballen speel ik ook nog tafeltennis bij de vereniging Red Stars en ben ik daar ook trainer van spelers die daar spelen. Tenslotte geef ik ook nog één keer in de week fitness aan senioren. Al met al ben ik dus een druk baasje. Met deze ervaringen en kennis zal ik proberen de kinderen naar een hoger platform te brengen en zal ik voor de kinderen individuele aandacht hebben."

Meester
Maarten


 
Onderwijsassistenten    
 
Mw. Lieke Weekers
(Email: l.weekers@deleerlingst.nl)
Lieke:
“Dit schooljaar (2018-2019) mag ik starten als onderwijsassistent op basisschool de Leerlingst!
Dat het kind zich fijn en geaccepteerd voelt staat bij mij hoog in het vaandel.
Ik vind het belangrijk om een klimaat te creëren waarin het kind zichzelf kan zijn, waar plezier wordt gemaakt, waar wordt samengewerkt, waar respect is voor elkaar, waarin ruimte is voor de talenten én leerdoelen van het kind en waarin het kind zich veilig voelt. Naar mijn mening komt het
kind tot leren wanneer de fundering stevig is en pas daarna kan er op worden gebouwd. Dit schooljaar ben ik werkzaam in alle groepen. Dit houdt in dat ik uw kind net dat beetje extra kan bieden op zowel pedagogisch als didactisch gebied. Ik ben als het ware de helpende handen van de leerkracht in de klas. Ik heb zin om er een leerzaam, leuk en vooral een top schooljaar van te maken, waarin veel wordt samengewerkt.”

Juf
Lieke

 
  Mw. Marlé Wolters
(Email: m.wolters@deleerlingst.nl)
"Per 20 augustus 2018 ben ik gestart als onderwijsassistent, naast de huidige werkzaamheden bij de BSO, op de basisschool de Leerlingst. Mijn taken bestaan onder andere uit didactische en pedagogische ondersteuning bieden aan leerkrachten, en het bijstaan en stimuleren van uw kind(eren) in hun speel-en leerontwikkeling.
Het doel van deze ondersteuning is een stukje extra aandacht bieden daar waar nodig, om de kinderen de gelegenheid te geven om zo optimaal mogelijk te kunnen ontplooien. Ieder kind een veilige bedding te bieden van vertrouwen, respect voor elkaar, uniek mogen zijn, positief sociaal-emotioneel te mogen ontwikkelen, zijn voor mij heel belangrijke waarden en daar zal ik mijn uiterste best voor doen. Ik zal trachten uw kind datgene te bieden waardoor hij kan uitgroeien tot een zelfstandig, evenwichtig en gewaardeerd individu."
Juf
Marlé

 
Administratieve ondersteuning 
Mw. Mirjam Claessen
(Email: m.claessen@deleerlingst.nl)
 
Mirjam:
"Als secretaresse ondersteun ik de directie bij diverse administratieve werkzaamheden en zult u mij vast wel eens aan de telefoon krijgen. Het is een afwisselende baan waarbij ik tevens geniet van het plezier en enthousiasme van de kinderen om mij heen. Ik ben werkzaam op De Leerlingst in Haelen, De Mussenberg in Horn en de Zjwiek in Roggel."
 

Juf
Mirjam
Conciërge:
 
Dhr. Ruben van Erp

Ruben:
"Ik vind het erg leuk om de kinderen iedere dag met plezier naar school te zien komen. Ook ben ik er erg trots op dat ik kan bijdragen aan een prettige omgeving om te leren."


 

Meneer
Ruben
Interieurverzorgsters: Mw. Magda Bex  
  Mw. Elzbieta van de Heuvel