Klachtenregeling

Klachten
Natuurlijk doen wij ons best, maar het kan zijn dat u niet tevreden bent. In dat geval hopen wij dat u rechtstreeks de leerkracht aanspreekt. Is het antwoord van de leerkracht niet voldoende, dan kunt u gerust een gesprek met de directie aanvragen. Ook voor algemene schoolse zaken kunt u altijd bij de directie terecht. Sommige ouders vinden het moeilijk om naar de school(leiding) te stappen, wanneer zij het ergens niet mee eens zijn.
Zij geven aan bang te zijn voor eventuele gevolgen voor hun kind.
De schoolleiding van De Leerlingst wil een veilig klimaat voor kinderen en ouders creëren en handhaven. Dit vereist een professionele houding van alle medewerkers van De Leerlingst. Op basis van deze houding wil De Leerlingst drempelvrij zijn. Respect is immers kernwaarde nummer één op onze basisschool. Dus: Loop gerust binnen en vraag naar de MT-leden Leon Boom (directeur) of Bart Smeets (teamleider).

De klachtencommissie
SPOLT is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van de bond KBO (landelijke besturenorganisatie). Een eventuele klacht kunt u schriftelijk indienen t.a.v.
De Klachtencommissie Bond KBO,
Postbus 3043, 6093 ZG Heythuysen. Onder vermelding van "vertrouwelijk". Deze gaat dan rechtstreeks en ongeopend naar de commissie.

Ongewenste intimiteiten
Ook de afhandeling van klachten op het gebied van ongewenste intimiteiten valt onder de klachtenregeling. Indien u, of uw zoon/dochter wordt geconfronteerd met ongewenste intimiteiten, kan daarvan melding worden gemaakt bij de klachtencommissie, of kan een afspraak worden gemaakt met een van de vertrouwenspersonen, Dhr. C. Beenders  te Neer  (0475-491571) of Dhr. P.A.A. v.d. Ven, Daalakkerstraat 24, 6085 BP,  huisarts te Horn (0475-581345).