Schooltijden

Schooltijden continurooster (kinderen blijven over op school en eten hun boterhammen op school):

Het continurooster van basisschool De Leerlingst ziet er als volgt uit:
De school begin 's morgens voor alle groepen met een inloopmoment van 08:20 tot 08:30 uur.

Schooltijden:
Voor de groepen 1

Dagen

Morgen

Middag

Maandag 08:30 - 11:45 uur 12:30 - 14:45 uur
Dinsdag 08:30 - 11:45 uur 12:30 - 14:45 uur
Woensdag 08:30 - 12:15 uur Vrij
Donderdag 08:30 - 11:45 uur 12:30 - 14:45 uur
Vrijdag vrij Vrij
Ochtendpauze van 10:15 tot 10:30 uur.
In de middagpauze (van 11:45 tot 12:30 uur) eerst spelen en er wordt van 12:15 tot 12:30 uur gegeten.

Schooltijden:
Voor de groepen 2

Dagen

Morgen

Middag

Maandag 08:30 - 11:45 uur 12:30 - 14:45 uur
Dinsdag 08:30 - 11:45 uur 12:30 - 14:45 uur
Woensdag 08:30 - 12:15 uur Vrij
Donderdag 08:30 - 11:45 uur 12:30 - 14:45 uur
Vrijdag 08:30 - 11:45 uur Vrij
Ochtendpauze van 10:15 tot 10:30 uur.
In de middagpauze (van 11:45 tot 12:30 uur) eerst spelen en er wordt van 12:15 tot 12:30 uur gegeten.

Schooltijden:
Voor de groepen 3 t/m 6

Dagen

Morgen

Middag

Maandag 08:30 - 12:00 uur 12:45 - 14:45 uur
Dinsdag 08:30 - 12:00 uur 12:45 - 14:45 uur
Woensdag 08:30 - 12:15 uur Vrij
Donderdag 08:30 - 12:00 uur 12:45 - 14:45 uur
Vrijdag 08:30 - 12:00 uur 12:45 - 14:45 uur
Ochtendpauze van 10:15 tot 10:30 uur. (Groep 6 samen met groep 7 en 8 van 10:00 tot 10:15 uur)
In de middagpauze (van 12:00 tot 12:45 uur) eerst wordt van 12:00 tot 12:15 uur gegeten en daarna wordt er gespeeld.
 
Schooltijden:
Voor de groepen 7 en 8

Dagen

Morgen

Middag

Maandag 08:30 - 11:45 uur 12:30 - 14:45 uur
Dinsdag 08:30 - 11:45 uur 12:30 - 14:45 uur
Woensdag 08:30 - 12:15 uur Vrij
Donderdag 08:30 - 11:45 uur 12:30 - 14:45 uur
Vrijdag 08:30 - 11:45 uur 12:30 - 14:45 uur
Ochtendpauze van 10:00 tot 10:15 uur.
In de middagpauze (van 11:45 tot 12:30 uur) eerst spelen en er wordt van 12:15 tot 12:30 uur gegeten.
 
De Lunch:
In de klas, onder toezicht van de leerkracht, wordt er gegeten en gedronken gedurende vijftien minuten. De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee en de leerkracht kan mee-eten met de kinderen. De nadruk ligt daarbij op gezond eten. Per groep zullen afspraken gemaakt worden over wat wel en niet is toegestaan tijdens het eten.
Algemene afspraken zijn:
  • Gelegenheid bieden voor handen wassen voor het eten, eventueel tandenpoetsen na het eten;
  • Iedereen begint op hetzelfde moment met eten;
  • Netjes eten en drinken;
  • Blijven zitten onder het eten en drinken;
  • Netjes opruimen als je klaar bent met eten en drinken;
  • Wachten totdat iedereen klaar is met eten;
  • Overgebleven eten en drinken en lege pakjes gaan weer mee naar huis zodat u kunt zien wat uw kind(eren) gegeten heeft, de leerkracht is niet verantwoordelijk voor de hoeveelheid de kinderen eten.
Voor meer informatie: Organisatie Continurooster.