Plusklas

 
In september 2015 was het eindelijk zover. De plusklas ging van start! Samen met 17 leerlingen van onze clusterschool de Mussenberg in Horn gaan 10 leerlingen elke vrijdagochtend aan de slag met interessante opdrachten. Het betreft allemaal leerlingen voor wie het digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid is ingevuld en waaruit gebleken is dat iets extra's een meerwaarde heeft.
Intussen zijn we  op onze school druk bezig om beleid te formuleren op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid, zodat we in de nabije toekomst het onderwijs op onze school beter kunnen afstemmen.