De Leerlingst

Schoolinformatie


 
Op 1 augustus 2000 is de Leerlingst ontstaan uit een fusie van de basisscholen Sint Franciscus en In de Bremmen uit Haelen en Sint Servatius uit Nunhem. Sinds augustus 2002 zijn we gehuisvest onder één dak: De Leerlingst. Onze naam is eenvoudig te verklaren: Het schoolgebouw ligt in de wijk De Lingst.
Het team heeft een missie en een visie geformuleerd en vijf pijlers waarlangs wij ons onderwijs inrichten. Met andere woorden, waar staat De Leerlingst voor?
  1. Brede talentontwikkeling
  2. Creativiteit
  3. Kennis en vaardigheden
  4. Leren Leren
  5. Identiteitsontwikkeling
 
Wat betekent dit voor ons als basisschool en voor ons leerkrachthandelen?
Ook hebben we uitvoerig met elkaar gesproken over hoe we met elkaar willen omgaan. 
 

 
Over al deze zaken en ook de praktische zaken (zoals schooltijden, vakanties e.d.) staat het nodige geschreven in onze schoolgids (zie hieronder).

De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de nieuwe schoolgids 2019-2020.

U kunt de schoolgids onder de Kop "Onze School" bij "Algemene informatie" inzien en eventueel downloaden.
Deze schoolgids 2020-2021 is verdeeld in de volgende drie delen:
Deel A) Algemene informatie, onze kernwaarden, missie en visie;
Deel B) Praktische, alledaagse zaken;
Deel C) Personeelsgegevens, gegevens medezeggenschapsraad en oudervereniging.
Tevens kunt u het Kleuterboekje 2020-2021 inzien en eventueel downloaden onder de kop "Onze School".