Groep 2

Pagina van de groepen 2
 
 
Basisschool de Leerlingst heeft in het schooljaar 2019-2020 drie heterogene groepen 1/2.
De groepen zitten in de laagbouw van onze school en hebben vanaf de (kleuter)speelplaats met twee groepen toegang tot hun lokalen. Per twee groepen hebben de groepen de beschikking over een eigen toiletruimte.
Verder hebben we verwerkingsruimtes, waar kinderen in groepjes kunnen leren en spelen en een eigen gymzaal.
De groepen 2 hebben op vrijdag alleen 's morgens les.

De verdeling van de groepen:
 

 
Groep 1/2a (Rode Groep).
Aan deze groep wordt les gegeven door juf Nicole Hompes en juf Gonnie Boonen-Meuvissen.
 
Juffrouw Nicole (Email: n.hompes@spolt.nl):
"Ik vind een positieve en  gezellige sfeer belangrijk in de groep. Kinderen leren het beste wanneer zij zich veilig voelen op school, wanneer zij met plezier naar school komen. In de groep wordt er veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit doe ik door regelmatig energizers in te plannen en om met kinderen/ouders in gesprek te gaan.
Kinderen leren met en van elkaar. Daarom wordt er regelmatig samengewerkt en worden de kinderen gestimuleerd om elkaar te helpen. De kinderen krijgen de ruimte om hun talenten te laten zien tijdens de verschillende activiteiten."


 
Juf
Nicole
Juffrouw Gonnie (Email: g.boonen@spolt.nl):
"Het doel van mij is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het kind, dat gaat het beste in een veilige en vertrouwde omgeving.
Als de kinderen binnenkomen in de klas heet ik hen welkom, daarmee wil ik de kinderen het gevoel geven dat zij belangrijk zijn.
De deur staat altijd open voor iedereen.
Laagdrempeligheid vind ik heel belangrijk." 

Juf
Gonnie
Groep 1/2b (Blauwe Groep).
Aan deze groep wordt les gegeven door juf Annie Lenders-Giesbertz.
 
Juffrouw Annie (Email: a.giesbertz@spolt.nl):
"Vanaf 4 jaar brengen kinderen veel tijd door op school, een grote verandering voor het kind maar ook voor de ouders.
Daarom vind ik het heel belangrijk dat de school een fijne, warme en veilige plek is. Ik investeer intensief in het bouwen aan een vertrouwensband met kinderen en ouders.
De kleuterperiode is een unieke levensfase waarin een kind al spelend de wereld om zich heen verkent. Het spel, het driedimensionale leren is hierin heel belangrijk.
Het spelen en construeren is een belangrijke voorwaarde voor het cognitieve leren. De weg van kunnen naar kennen.
Ik heb veel vertrouwen in de natuurlijke ontwikkeling van het kind.
Als groepsleerkracht blijf  ik ervoor waken dat met het implementeren van alle onderwijsvernieuwingen de identiteit van de kleuter behouden blijft."

 
Juf
Annie
Groep 1/2c (Gele Groep).
Aan deze groep wordt les gegeven door juf Jolyn Groot en juf Catherine Hendrikx
 
Juffrouw Jolyn (Email: j.groot@spolt.nl):
""We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken, maar we kunnen ze wel allemaal laten schitteren".
Iedereen laten schitteren, is wat ik in mijn onderwijs probeer te bewerkstelligen! Ik vind het daarom allereerst belangrijk dat er een prettige en veilige sfeer is in de groep. Kinderen moeten graag naar school komen en zichzelf durven zijn in de groep.
In een groep zijn er structuren en regels die gelden. Dit is mede van belang voor een veilig en vertrouwde sfeer. Daarnaast is er ook ruimte voor eigenheid, voor verschillen tussen kinderen.
Wanneer deze basis goed is, begint het leren. Bij de kleuters gebeurt dit betekenisvol en spelenderwijs." 
Juf
Jolyn
Juffrouw Catherine (Email: c.hendrikx@spolt.nl):
""We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel allemaal laten schitteren"  (Omdenken,  Berthold Gunster).
Dit is wat ik wil met de kinderen in mijn klas.
Ouders vertrouwen hun kostbaarste "bezit" dagelijks toe aan de leerkracht. Ik wil dat kinderen graag naar school komen. Voorwaarde is dat ze zichzelf mogen zijn en dat ze gezien en gehoord worden, want pas dan voelen ze zich veilig. Dit bewaak ik iedere dag opnieuw want ik vind dat elk kind, maar ook elke ouder, hier recht op heeft.
Eén dag in de week ben ik als schoolopleider, in samenwerking met mijn collega's en met de Pabo (Pedagogische academie voor het basisonderwijs), bezig met het opleiden van toekomstige leerkrachten. Een unieke kans om jonge mensen te enthousiasmeren voor dit mooie beroep, een beroep waar ik nog elke dag blij van word."
Juf
Catherine


INFO VAN DE ONDERBOUW IN HET SCHOOLJAAR 2019-2020:

Hieronder kunt u eventueel informatie vinden, maar het meeste wordt gecommuniceerd via: de OuderInfo "de Leer-Link" of via ISY-Schoolinfo.

 
Hier kunt u het Kleuterboekje 2019-2020 downloaden.