Positive Behaviour Support (PBS)


In schooljaar 2017-2018 gaat onze school verder met het uitproberen van PBS. Deze werkwijze gaat uit van het nadrukkelijk aanleren van gewenst gedrag door het voor te doen en het gedrag expliciet te belonen. Alle volwassenen die een begeleidende taak binnen school uitvoeren worden van de afspraken op de hoogte gebracht, waarna iedereen de leerlingen beloont. Op deze manier gedragen alle leerkrachten zich hetzelfde en nemen leerlingen het gedrag van elkaar over.
Het uitproberen van PBS wordt vormgegeven door een werkgroep, de werkgroep wordt hierin begeleid door een externe specialist op het gebied van PBS. In de loop van het schooljaar wordt besloten of deze aanpak past bij onze missie en visie en zal de implementatie planmatig uitgezet worden.