Groep 3

Pagina van de groepen 3
 

Basisschool de Leerlingst heeft in het schooljaar 2020-2021 drie heterogene groepen 3/4.
De groepen zitten in de eerste laag van de hoogbouw van onze school en hebben vanaf de speelplaats toegang tot hun lokalen. Per twee groepen hebben de groepen de beschikking over een eigen toiletruimte.
Verder hebben we verwerkingsruimtes, waar kinderen in groepjes kunnen leren (bijv. op de computer) en spelen en een eigen handenarbeidlokaal.
De verdeling van de groepen:
 
 
Groep 3-4a.
Aan deze groep wordt les gegeven door juf Nathalie Schreurs en juf Marlie Nijsen.
 
Juffrouw Nathalie (Email: n.schreurs@spolt.nl) :
"Een veilige en vertrouwde omgeving creëren staat bij mij hoog in het vaandel. Dit doe ik door vanuit mij als persoon rust uit te stralen, veel structuur aan te bieden en kinderen altijd op een opbouwende manier te benaderen. Elke dag biedt nieuwe kansen en uitdagingen om weer iets nieuws te leren en te ontdekken. Dit doe ik door middel van een leeromgeving te creëren waarin alle kinderen op hun eigen niveau kunnen leren op een spelenderwijze manier."

 
Juffrouw Marlie (Email: m.nijsen@spolt.nl):
"Uw kind dat (soms pas net) naar school komt, moet zich prettig en veilig voelen op school.
Als een kind met plezier naar school komt, ligt daar al een basis voor zijn ontwikkeling.
Die veilige haven probeer ik uw kind te bieden.
Binnen die veilige haven spelen structuur, duidelijkheid, zelfstandigheid, uitdagen en begeleiden ook een grote rol.
Naast het plezier dat ik zelf heb, wil ik natuurlijk ook dat uw kind plezier heeft in school.
Dus ook een stukje humor en leuke, gezellige dingen doen horen daarbij.
Samen met uw kind en u als ouder, proberen we ervoor te zorgen dat uw kind een blijvend mooie herinnering aan de groep 3-periode overhoudt."

 
Groep 3-4b.
Aan deze groep wordt les gegeven door juf Lieke Weekers.
 
Juffrouw Lieke (Email: l.weekers@spolt.nl):
"In het schooljaar 2018-2019 ben ik gestart  op basisschool de Leerlingst!
Dat het kind zich fijn en geaccepteerd voelt staat bij mij hoog in het vaandel.
Ik vind het belangrijk om een klimaat te creëren waarin het kind zichzelf kan zijn, waar plezier wordt gemaakt, waar wordt samengewerkt, waar respect is voor elkaar, waarin ruimte is voor de talenten én leerdoelen van het kind en waarin het kind zich veilig voelt. Naar mijn mening komt het kind tot leren wanneer de fundering stevig is en pas daarna kan er op worden gebouwd. Dit schooljaar ben ik werkzaam in alle groepen. Dit houdt in dat ik uw kind net dat beetje extra kan bieden op zowel pedagogisch als didactisch gebied. Ik ben als het ware de helpende handen van de leerkracht in de klas. Ik heb zin om er een leerzaam, leuk en vooral een top schooljaar van te maken, waarin veel wordt samengewerkt."
 
Groep 3-4c.
Aan deze groep wordt les gegeven door meester Bas Claessens en juf Ankie Opbroek.
 
Meester Bas (Email: b.claessens@spolt.nl):
"In mijn onderwijs vind ik het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school toe komen, een veilige sfeer vind ik hierin belangrijk. De kinderen komen pas echt tot ontwikkeling als de basisvoorwaarden in orde zijn, een veilige sfeer is daar een onderdeel van. In een veilige sfeer mogen we fouten maken en leren we van onze fouten. Dit geldt ook voor mij als leerkracht. Ook ik leer elke dag weer!
Het ideale plaatje voor mij is dat de kinderen aan het einde van de dag als leerkrachten naar huis gaan en ik als leerling, wetende dat ik met de kennis van vandaag de volgende dag met vol goede moed tegemoet kan gaan."
 
Juffrouw Ankie (Email: a.opbroek@spolt.nl):
"Kinderen in hun kracht zien en zetten vind ik belangrijk. Wanneer kinderen zich veilig en vertrouwd voelen, komen ze optimaal tot ontwikkeling. Dit wil ik bereiken door de kinderen te begeleiden in hun leerproces (zowel pedagogisch als didactisch). Eigenaarschap is daarbij van groot belang, samen nadenken over realistische doelen. Het kind hierin centraal zetten vormt de basis. Daarnaast vind ik een positieve benadering voorwaardelijk, dit doe ik door de kwaliteiten van kinderen te benadrukken en te stimuleren. Een persoonlijke begroeting bij binnenkomst draagt bij aan het saamhorigheidsgevoel en het creëren van een vertrouwensband."
 
  
INFO VAN DE GROEPEN 3 IN HET SCHOOLJAAR 2020-2021:

Hieronder kunt u eventueel informatie vinden, maar het meeste wordt gecommuniceerd via: de OuderInfo "de Leer-Link" of via ISY-Schoolinfo.

LEZEN:
 Sinds de start van vorig schooljaar werken we met de nieuwe versie van Veilig leren lezen - de KIM-versie. Wat is er nu anders? 
We zetten de belangrijkste vernieuwingen voor je op een rijtje:
  1. Unieke automatiseerlijn: met Veilig & vlot komt elke aangeboden letter systematisch terug. Niet uitsluitend in woordrijtjes, maar ook in korte zinnetjes.
  2. Het beter inslijpen van letters: niet alleen door luisteren, kijken en schrijven, maar ook door voelen en ordenen.
  3. Zoemend lezen als leesstrategie voorkomt spellend lezen. Het hakken blijft een belangrijke strategie voor spelling.
  4. Een aangepaste lettervolgorde waarbij telkens een nieuwe letter wordt toegevoegd aan letters die een kind al kent.
  5. Meer aandacht voor spelling en woordenschat.
  6. Krachtig differentiëren en verbinden op drie niveaus. De maanlijn leert het woord kip lezen, de zonlijn leest over een kip. Beide lijnen zijn geoptimaliseerd en hebben nieuwe materialen.
  7. Taal en wereldoriëntatie in natuurlijke samenhang. De kernen hebben elk een eigen thema, deels met een wereldoriënterend karakter, deels gericht op sociaal-emotionele aspecten.
  8. Adaptieve leerlingsoftware voor school én thuis.
Leerlingen maken kennis met Kim en haar opa en de avonturen die ze beleven op het Puddingboomplein. In kern start maken de leerlingen kennis met een plein waarop zeven huizen staan. Ook dat van Kim en haar opa. Opa heeft een opvallende pet. Dat is zijn 'verzinsel-pet', waaruit hij de (anker)verhalen tovert die gaan over de mensen die aan het plein wonen. Tot en met kern 6 volgen de kinderen in de ankerverhalen de belevenissen op dit plein in de lente, zomer, herfst en winter. Met alle geleerde letters gaan de kinderen op onderzoek uit in de wereld om hen heen. Het schooljaar wordt weer feestelijk afgesloten op het plein.
Met Veilig leren lezen leren leerlingen steeds één nieuwe letter in combinatie met eerder geleerde letters. Door deze aanpak komen ze sneller tot het vlot lezen van woorden, zinnetjes en korte teksten.

Steeds één letter centraal
Nieuw is dat ze per les steeds één nieuwe letter krijgen aangeboden. Hiermee oefenen ze in wisselende combinaties met letters die ze al kennen. Ze blijven de nieuwe letter herhalen in woorden en zinnen. Het resultaat? Een zeer sterke teken-klankkoppeling.

Unieke automatiseerlijn door Veilig & vlot
Met Veilig & vlot oefenen leerlingen de nieuwe letter meteen in wisselende combinaties en posities. Niet alleen in losse woordjes, maar ook in zinnen en korte teksten. Per kern is er telkens één Veilig & vlotboekje (maan en zon). Op de automatiseerpagina's herhalen ze de bekende letters en woordtypen. Dit doen ze in woorden, zinnen en teksten.Opbouw Veilig & vlot
De opbouw van Veilig & vlot is uniek. Elke aangeboden letter en ieder aangeboden woordtype komt steeds systematisch terug in de Veilig & vlotboekjes, iets wat je niet terugvindt in andere methoden. Ook het principe van 'transfer' is nieuw. Leerlingen oefenen daarbij woorden die bestaan uit een combinatie van eerder geoefende woorddelen. Ze worden geholpen bij het lezen van nieuwe woorden. Dit versterkt het automatiseren.
 
Software
De online Leerkrachtassistent en Digiregie bieden ondersteuning bij lesgeven, planning, observatie en registratie. Met de leerlingsoftware kunnen kinderen ook thuis werken aan hun leesvaardigheid.
Wilt u meer informatie of een filmpje bekijken hoe de nieuwe methode werkt? Loop gerust binnen of bekijk de site van Veilig leren lezen!
https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/veilig-leren-lezen/hoe-het-werkt
We zijn allemaal  flink aan het werk met de nieuwe versie en zullen jullie op de hoogte houden van wat Kim allemaal meemaakt, wat we in de klassen oefenen en hoe het verder verloopt.
PRENTENBOEKEN:

Om kinderen te stimuleren met lezen hebben we een aantal prentenboeken uitgezocht om samen met uw kind(eren) te lezen, klik maar op de afbeelding hieronder.