Groep 6

Pagina van de groepen 6
 

Basisschool de Leerlingst heeft in het schooljaar 2020-2021 drie heterogene groepen 5/6.
De groepen zitten in de eerste of tweede laag van de hoogbouw van onze school en hebben vanaf de speelplaats toegang tot hun lokalen. Per twee groepen hebben de groepen de beschikking over een eigen toiletruimte.
Verder hebben we verwerkingsruimtes, waar kinderen in groepjes kunnen leren (bijv. op de computer) en spelen en een eigen handenarbeidlokaal.
De verdeling van de groepen:
 
 
Groep 5/6a.
Aan deze groep wordt les gegeven door juf Sandra Krol en juf Ankie Opbroek.
 
Juffrouw Sandra (Email: s.krol@spolt.nl):
"Na de zomervakantie begin ik met groep 5a aan het nieuwe schooljaar. Ik kom uit Friesland en woon sinds november in het mooie Limburg. In Friesland heb ik ook jaren groep 5 of 5/6 gehad. Gelukkig versta ik het Limburgs goed. Van de kinderen zal ik vast het een en ander leren wat betreft Limburgs spreken. Ik vind het heel belangrijk dat kinderen met plezier naar school toe komen en zich daar veilig voelen. Op die manier kan ieder kind zich op zijn of haar eigen manier gaan ontwikkelen. Ook vind ik het belangrijk om elk kind individueel te bekijken en samen met het kind te ontdekken waar het kind goed in is. Daarom is structuur, rust en een positief klimaat erg belangrijk in de klas. Ik vind het leerzaam en interessant om op de hoogte te blijven van nieuwe onderzoeken met betrekking tot onderwijs en om dit toe te passen in de klas. Het is voor mij belangrijk dat de kinderen weten dat ze met problemen, maar ook met leuke dingen altijd bij mij terecht kunnen.
Ik heb erg veel zin in het nieuwe schooljaar. We maken er met zijn allen een goed jaar van!"

 
Juffrouw Ankie (Email: a.opbroek@spolt.nl):
"Kinderen in hun kracht zien en zetten vind ik belangrijk. Wanneer kinderen zich veilig en vertrouwd voelen, komen ze optimaal tot ontwikkeling. Dit wil ik bereiken door de kinderen te begeleiden in hun leerproces (zowel pedagogisch als didactisch). Eigenaarschap is daarbij van groot belang, samen nadenken over realistische doelen. Het kind hierin centraal zetten vormt de basis. Daarnaast vind ik een positieve benadering voorwaardelijk, dit doe ik door de kwaliteiten van kinderen te benadrukken en te stimuleren. Een persoonlijke begroeting bij binnenkomst draagt bij aan het saamhorigheidsgevoel en het creëren van een vertrouwensband."

 
Groep 5/6b.
Aan deze groep wordt les gegeven door juf Joreth Rietjens.
 
Juffrouw Joreth (Email: j.rietjens@spolt.nl):
"Goed onderwijs begint voor mij bij het creëren van een prettige (werk)sfeer in de groep. Wanneer een kind zich veilig en gezien voelt kan het zich optimaal ontwikkelen. Respect hebben voor elkaar en elkaar accepteren zoals je bent heb ik dan ook hoog in het vaandel staan. Daarnaast vind ik eigenaarschap belangrijk, kinderen leren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het leerproces. Ook samenwerking stimuleer ik graag, we leren met veel plezier van en met elkaar! Als laatste vind ik een goed oudercontact prettig, samen zorgen we voor een optimale ontwikkeling van het kind."
 
Groep 5/6c.
Aan deze groep wordt les gegeven door meester Mike van Malssen.
 
Meester Mike (Email: m.vanmalssen@spolt.nl): 
"In het onderwijs dat ik aanbied vind ik het belangrijk dat de leerlingen samen kunnen werken, maar ook verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces.  Ik wil leerlingen laten leren op een manier die hen motiveert. Dit door aan te sluiten bij de talenten en belevingswereld van de leerlingen. Door deze motivatie over te brengen, hoop ik dat leerlingen intrinsiek gemotiveerd raken om naar school te komen en te willen leren. Dit alles dient te gebeuren in een veilige en sfeervolle leeromgeving. Hierbij vind ik het belangrijk dat er gekeken wordt naar de groep in zijn geheel, maar ook naar ieder kind als individu met zijn of haar kwaliteiten."
 

INFO VAN DE GROEPEN 5 IN HET SCHOOLJAAR 2020-2021:
Hieronder kunt u eventueel informatie vinden, maar het meeste wordt gecommuniceerd via: de OuderInfo "de Leer-Link" of via ISY-Schoolinfo.

Leuke website voor het leren van de tafeltjes:

Leuke en vooral leerzame website http://www.tafelsoefenen.nl
Leerzaam voor de kinderen van groep 5 en 6.