Groep 7

Pagina van de groepen 7
 

Basisschool de Leerlingst heeft in het schooljaar 2020-2021 drie heterogene groepen 7/8.
De groepen zitten in de tweede laag van de hoogbouw van onze school en heeft vanaf de speelplaats toegang tot hun lokalen. Per twee groepen hebben de groepen de beschikking over een eigen toiletruimte.
Verder hebben we verwerkingsruimtes, waar kinderen in groepjes kunnen leren (bijv. op de computer) en spelen en een eigen handenarbeidlokaal.
 
 
Groep 7/8a.
Aan deze groep wordt les gegeven door juffrouw Demi Soers en juffrouw Daniëlle van Lierop (vervanger tijdens haar zwangerschapsverlof).
 
Juf Demi (Email: d.soers@spolt.nl):
 

 
Juffrouw Daniëlle (Email: d.vanlierop@spolt.nl):
"Ik vind het belangrijk dat kinderen met plezier naar school komen. Kinderen die zich fijn voelen, kunnen zich beter ontwikkelen. In de klas zal er veel in samenspraak met de kinderen gebeuren, want onderwijs maak je samen. Dit bevordert bovendien het eigenaarschap van leerlingen.
Verder vind ik het belangrijk om realistische doelen op te stellen met de leerlingen, zodat ze succeservaringen op kunnen doen. Ieder kind is uniek en ik probeer ieders talent zo goed mogelijk te benutten. Dit probeer ik zowel bij rekenen, taal, begrijpend lezen, als bij de zaakvakken. Het kind staat centraal.
Daarnaast vind ik oudercontact erg belangrijk. Ouders en school zijn partners in de ontwikkeling van het kind en daarbij is een goede samenwerking van belang."
 
Groep 7/8b.
Aan deze groep wordt les gegeven door meester Theo Claessens en en juffrouw Daniëlle van Lierop (vervanger tijdens haar zwangerschapsverlof).
 
Meester Theo (Email: t.claessens@spolt.nl):
"Ik ben tevreden wanneer er elke dag een positief en veilig werkklimaat heerst in de klas met een veilige en uitdagende sfeer, waardoor alle kinderen tot optimale leerprestaties kunnen komen.
Mijn taak als leerkracht de komende jaren is vooral om het onderwijs af te blijven stemmen op de voortdurende veranderingen in de maatschappij en de manier waarop leerlingen leren.
Ik wil de leerlingen binnen een duidelijke structuur de ruimte geven om zichzelf te ontwikkelen. Dit alles natuurlijk in samenspraak met de ouders."
 
Juffrouw Daniëlle (Email: d.vanlierop@spolt.nl):
"Ik vind het belangrijk dat kinderen met plezier naar school komen. Kinderen die zich fijn voelen, kunnen zich beter ontwikkelen. In de klas zal er veel in samenspraak met de kinderen gebeuren, want onderwijs maak je samen. Dit bevordert bovendien het eigenaarschap van leerlingen.
Verder vind ik het belangrijk om realistische doelen op te stellen met de leerlingen, zodat ze succeservaringen op kunnen doen. Ieder kind is uniek en ik probeer ieders talent zo goed mogelijk te benutten. Dit probeer ik zowel bij rekenen, taal, begrijpend lezen, als bij de zaakvakken. Het kind staat centraal.
Daarnaast vind ik oudercontact erg belangrijk. Ouders en school zijn partners in de ontwikkeling van het kind en daarbij is een goede samenwerking van belang."
 
Groep 7/8c.
Aan deze groep wordt les gegeven door meester Juri Corvers.
 
Meester Juri (Email: j.corvers@spolt.nl):
"Op school en in de klas horen kinderen zichzelf te kunnen zijn. Elkaar accepteren en elkaar respecteren, zodat ieder individu zich veilig en vrolijk voelt. Samen kunnen we er voor zorgen dat het kind alles uit zichzelf haalt. Als leerkracht vind ik het belangrijk kinderen de mogelijkheden te geven om zich te kunnen ontplooien. Het kind staat altijd centraal."
 

INFO VAN DE GROEPEN 7 IN HET SCHOOLJAAR 2020-2021:
Hieronder kunt u eventueel informatie vinden, maar het meeste wordt gecommuniceerd via: de OuderInfo "de Leer-Link" of via ISY-Schoolinfo.