Team

Directeur: 


Dhr. Leon Boom (Email: l.boom@spolt.nl)

"Het is mijn passie om met het team van de Leerlingst kwalitatief goed onderwijs te verzorgen binnen een fijne leer- en leefomgeving. Door de kwaliteiten van de leerkrachten met elkaar te verbinden kunnen leerkrachten elkaar enorm versterken.
Deze verbrede samenwerking zorgt voor meer expertise en dus  meer mogelijkheden voor kinderen en leerkrachten om zich te ontwikkelen. Door ondernemen: inspireren en verbinden!  Samenwerking met ouders is zeer belangrijk. Toewerken naar educatief partnerschap om samen te zorgen voor de optimale ontwikkeling van het kind!"

Intern Begeleider groep 1 t/m 4-5. Gedragsspecialist

 


Mw. Veronique Ramakers (Email: v.ramakers@spolt.nl)

"Met plezier naar school is wat we allemaal graag willen. In onze klas werken we hard, luisteren we naar elkaar, leren we van elkaar, helpen we elkaar en maken we tijd om te lachen.
Door een veilige sfeer te creëren waarin kinderen zichzelf kunnen zijn is ontstaat er ruimte voor ontwikkeling, eigenaarschap en sociaal emotionele ontwikkeling. De kinderen weten heel goed wat ze al kunnen, wat ze willen leren en hoe ze dit willen gaan doen. Het enige wat ik doe is zorg dragen voor die fijne sfeer en de kinderen begeleiden in deze groei."
Intern Begeleider groep 4-5 t/m 8.


 


Mw. Jolanda Bongaerts-van Roij (Email: j.bongaerts@spolt.nl)

"Het is naar mijn mening belangrijk aandacht te hebben voor ieder uniek kind bij ons op school. Ieder kind moet op zijn niveau kunnen groeien in zijn competenties en vaardigheden. Dat is op sociaal- emotioneel gebied en vakinhoudelijk. Daarbij is het mijn kracht, goed te zien wat er leeft en te luisteren naar hetgeen ze te vertellen hebben, om ze zo te helpen groeien in hun eigen leerproces. Leerlingen voorbereiden op de 21ste-eeuwse vaardigheden heb ik hoog in het vaandel. Ik ervaar oudercontact als erg belangrijk, samen staan we sterk en bereiden we ze voor op de toekomst.
Deze afwisseling en constant alert blijven (samen met ouders en kinderen) ten aanzien van de vraag 'wat hebben de kinderen nodig?' vind ik de parel van mijn werk."

   Leerkrachten (bij de groepen staat het mailadres van de betreffende leerkracht vermeld):
Dhr. Bas Claessens Leerkracht gr. 4-5 A+B
Dhr. Theo Claessens  Leerkracht gr. 6-7B
Dhr. Juri Corvers Leerkracht gr. 6-7C
Mw. Jolyn Groot Leerkracht gr. 1-2A (gele groep)
Mw. Nicole Hompes Leerkracht gr. 1-2C (rode groep)
Mw. Sandra Krol Leerkracht gr. 4-5B
Mw. Annie Lenders-Giesbertz Leerkracht gr. 1-2B (blauwe groep)
Mw. Daniëlle van Lierop Leerkracht gr. 6-7A
Dhr. Mike van Malssen Leerkracht gr. 8
Mw. Marlie Nijsen Leerkracht gr. 1-2 A+B
Mw. Ankie Opbroek Leerkracht gr. 6-7A (tevens schoolopleider)
Mw. Veronique Ramakers Leerkracht gr. 1-2C (tevens Intern Begeleider en Gedragsspecialist)
Mw. Joreth Rietjens Leerkracht gr. 4-5A
Mw. Nathalie Schreurs Leerkracht gr. 2-3A
Mw. Lieke Weekers Leerkracht gr. 2-3B

   Onderwijsondersteunend personeel:
Leerkracht spel en beweging:


 


Dhr. Maarten Peters (Email: m.peters@spolt.nl)

"Mijn naam is Maarten Peters en mijn passie in mijn leven is sporten en kinderen iets willen leren met betrekking tot sport, want ik vind een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van het kind het mooiste wat er is. Dus heb ik gekozen voor Sport en Bewegen op de HAN en dan de opleiding de ALO. Ik ben dan ook sinds september afgestudeerd. Ik zal gaan werken voor de basisscholen in Heythuysen en Haelen en zal ook nog werkzaam zijn bij HOERA. Mijn doel is om kinderen kennis te laten maken met Sport en Spel en ze verder te helpen in hun eigen ontwikkeling. De basis hiervoor is dat de kinderen plezier hebben tijdens het bewegen."
Combinatiefunctie IKC - onderwijsassistent - BSO:


 


Mw. Nina Lijsen (Email: n.lijsen@spolt.nl)

"Ik heb een motto: 'trekt iets positiefs aan, dat past altijd'. Daarmee zeg je al veel. Mijn doel is altijd alles positief proberen te bekijken, hoe moeilijk dat ook is. Dit geef ik de kinderen ook graag mee. Om zowel als pedagogisch medewerkster en als onderwijsassistent aan de slag te mogen, geeft mij veel energie. Frisse energie die ik weer kan overbrengen naar de kinderen. Ik wil hun stimuleren toch nog net een stapje door te gaan als het niet lukt, zichzelf voor de uitdaging te zetten. Niet alleen tijdens school wil ik ze uitdaging bieden, ook tijdens de buitenschoolse opvang. Door samen te spelen en samen plezier te hebben, hebben ze niet eens door dat kinderen onbewust dingen leren. Deze onbewuste dingen leren wil ik stimuleren door met de kinderen mee te spelen."

Onderwijsassistente:
 

Mw. Joanna Brulinska (Email: j.brulinska@spolt.nl)

"Mijn passie zijn de kinderen, hun ontwikkeling en de groei daarin.
Bij mij kunnen de kinderen zijn wie ze zijn, ze mogen fouten maken en ervan leren. We pakken de moeilijkere stukjes bij elkaar en proberen er  weer een geheel van  te maken.
Ik geef extra aandacht, daar waar het nodig is. Elke dag bied  ik nieuwe kansen om weer iets nieuws te leren.
Een veilig en vertrouwd  gevoel geven, zodat de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen en bijstaan in de dagelijkse uitdagingen die de school biedt zijn voor mij de belangrijkste doelen.
Een kind die na een dag op school met een lachend gezicht naar huis gaat.
Dat is wat ik elke dag probeer te bereiken. Dit doe ik door middel van positieve benadering in het contact met de kinderen, de kwaliteiten van de kinderen te benadrukken en hun talenten in kracht om te zetten.
Een trotst gezicht van een kind omdat hij/zij weer iets nieuws geleerd heeft.
Ik wil aan kinderen laten zien dat leren leuk kan zijn, ook als het niet altijd even gemakkelijk gaat. Dat doe ik door spelenderwijs aan de slag te gaan. Het geven van extra uitleg, samen oefenen en samen zoeken naar oplossingen, zijn daar voorbeelden van. Samen met de leerkracht en het kind, zorgen we ervoor dat de lessen worden aangepast op het individu. Ik ben blij dat ik daar mijn steentje aan bij mag dragen."

Administratieve ondersteuning: 


Mw. Mirjam Claessen (Email: m.claessen@spolt.nl)

"Als secretaresse ondersteun ik de directie bij diverse administratieve werkzaamheden en zult u mij vast wel eens aan de telefoon krijgen. Het is een afwisselende baan waarbij ik tevens geniet van het plezier en enthousiasme van de kinderen om mij heen. Ik ben werkzaam op De Leerlingst in Haelen, De Mussenberg in Horn en de Zjwiek in Roggel."

Conciërge:


 


Dhr. Ruben van Erp (Email: r.vanerp@spolt.nl

"Ik vind het erg leuk om de kinderen iedere dag met plezier naar school te zien komen. Ook ben ik er erg trots op dat ik kan bijdragen aan een prettige omgeving om te leren."

Interieurverzorgster:
 
Mw. Magda Bex